Alphen aan de Rijn speelt voortrekkersrol bij onderzoek boomschade door straling mobiele telefonie

zaterdag, 20 november 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Gerelateerde artikelen:
www.boomaantastingen.nl/ .
pdf/stralingbomen.pdf .
www.puls-schlag.org/ .
pdf/onderzoek_bomen_planten.pdf .
en een oudere publicatie:
www.emrpolicy.org/science/forum/volkrodt_microwave_smog.pdf .

In de afgelopen jaren (sedert 2005) heeft de Gemeente Alphen aan den Rijn op aandringen van de locale boomonderzoeker Hennie Tuithof een voortrekkersrol gespeeld in het onderzoek naar de oorzaken van wat toentertijd nog de geheimzinnige kastanjeziekte heette en nu meerdere boomsoorten getroffen heeft; ernstige en levensbedreigende schade. Volgt mens en dier?

Bron: Gemeente Alphen aan de Rijn 19 nov. 2010

Bomen hebben last van elektromagnetische straling

Wageningen University onderzocht in opdracht van de gemeente Alphen a/d Rijn in hoeverre het toenemend aantal bronnen van elektromagnetische straling, zoals zendmasten, een rol zou kunnen spelen bij de verslechterde gezondheid van de bomen. Daarbij werd in een kweekcel het effect van de straling van zogenaamde wifi accesspoints op kleine Esboompjes onderzocht.

De essen werden gedurende ruim drie maanden blootgesteld aan zes stralingsbronnen met frequenties variërend van 2412 tot 2472 MHz en een vermogen van 100 mW EIRP op 50 cm afstand.

Bladeren nabij de stralingsbronnen vertoonden tijdens het onderzoek na een paar maanden een metaalglansuiterlijk, een verkleuring van de bladeren die het gevolg bleek te zijn van het afsterven van de buitenste cellaag van de bladeren. De metaalglans werd opgevolgd door verdroging en afsterven van een deel van het blad.

Contact
Voor meer informatie
Dr. A.A.M. van Lammeren, Wageningen University, Plantencelbiologie andre.vanlammeren@wur.nl

Voor de originele tekst met foto van de boomschade door straling van (zendmasten voor) mobiele telefonie zie:
www.alphenaandenrijn.nl/Smartsite.shtml?id=75994

Verdere achtergrondinformatie en artikelen over dit onderwerp kun u lezen op de site van de gemeente Alphen aan de Rijn op pagina:
www.alphenaandenrijn.nl/Smartsite.shtml?id=61860 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie