Media berichten uitgebreid over boomschade door straling. Reactie Kennisplatform EMV

vrijdag, 19 november 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Oorspronkelijk geplaatst 18 nov. 2010
Updated met toegevoegde reactie van het Kennisplatform EMV (zie PDF bestand onderaan) 19 nov. 2010.

Gerelateerd bericht:
Berichten%20Nederland/5253

Bron:
Voorpagina's van o.a. Het Parool, De Stentor, Het Noordhollands Dagblad, De Gooi- en Eemlander 18 nov. 2010

Bladeren sterven af

Bomen ziek van internet

Auteur: ERIC LORIER

BAARN - Elektromagnetische straling van draadloos internet heeft
een negatieve invloed op planten en bomen. Dit blijkt uit onderzoek
van Wageningen Universiteit. Mogelijk is ook straling van mobiele
telefoons schadelijk. Op 18 februari wordt bij het Baarnse
Bomencentrum een symposium over het onderwerp gehouden.

De elektromagnetische straling veroorzaakt afsterven van blad en
achterblijvende groei bij bomen en gewassen. De afdeling
plantcelbiologie van Wageningen Universiteit heeft voor het
onderzoek samengewerkt met onder meer de TU Delft, TNO en de
gemeente A1phen aan den Rijn. Bij het onderzoek zijn planten
blootgesteld aan elektromagnetische velden.

Het onderzoek is aangezwengeld door ambtenaren van de gemeente
Alphen aan den Rijn. Zij trokken vijf jaar geleden aan de bel
toen zij onverklaarbare afwijkingen ontdekten op hun bomen:
vlekken, bloedingen, gezwelachtige bastknobbels en mysterieuze lijnen
die uiteindelijk openscheuren.

De mysterieuze ziekteverschijnselen duiken op in de hele westerse wereld,
alle soorten loofbomen hebben er last van, en zeventig procent van de bomen in het stedelijk gebied van Nederland vertoont ze. Vijf jaar geleden,
toen de afwijkingen in Alphen werden ontdekt, had slechts tien procent
van de bomen 'iets geks'. Ook aangetoond: in dichter beboste gebieden
zijn ze niet of nauwelijks aangetast.

Op basis van de kenmerken het speelt internationaal, het neemt toe,
het speelt in stedelijke gebieden en het is niet biologisch -
zijn in Alphen twee mogelijke oorzaken naar voren gekomen:
ultrafijnstof, dat zo klein is dat het bij organismen naar binnen
kan dringen, en elektromagnetische velden van bijvoorbeeld
zendinstallaties voor mobiele telefonie en draadloos internet.

Op de binnenpagina van genoemde kranten een vervolgartikel:

Zijn appels uit aangetaste boom te vertrouwen?

Auteur: ERIC LORIER

BAARN - Èlektromagnetische straling van draadloos internet, en mogelijk ook van mobiele telefoons, heeft bewezen negatieve invloed op de groei van planten en bomen.

De Wageningen Universiteit, die het onderzoek heeft gedaan, roept op tot nadere studie. Zo is onduidelijk welke gevolgen de elektromagnetische straling bijvoorbeeld heeft op de mens.

De Wageningse onderzoekers hebben hun proefplanten alleen blootgesteld aan de elektromagnetische straling op de 'wifi-frequentie'.
In een proefopstelling werden onder meer twintig essen gedurende drie maanden blootgesteld aan zes stralingsbronnen. De bladeren dichtbij de stralingsbronnen verdroogden en stierven af.
Aan straling blootgestelde mais groeide trager dan de maïs in een strallngsvrije ruimte.

Onderzoeker Van Lammeren van de afdeling plantcelbiologie van de Wageningen Universiteit ziet in de resultaten dringend aanleiding tot steviger onderzoek over een langere termijn.
Met de drie voor de mobiele telefonie gebruikte frequenties mag niet zonder toestemming worden geëxperimenteerd. Dit onderzoek zou er alsnog, moeten komen.

Een logische vraag is natuurlijk: als straling negatieve gevolgen heeft voor planten en bomen, wat doet het dan met mensen? En: als de groei van een appelboom verstoord raakt door straling, wat betekent dat dan voor de appel die wij eten? Verstoorde plantengroei leidt vanwege de mindere groei van bijvoorbeeld gewassen bovendien ook tot aanzienlijke 'economische schade.
Het symposium dat op 18 februari 2011 wordt gehouden in het Groene Paviljoen op het Baarnse Bomencentrum moet bijdragen aan nader onderzoek. Met de entree-inkomsten van het symposium wordt een deel van het onderzoek ondersteund dat in 2011 moet plaatsvinden. Het Bomencentrum maakt dit gebaar namens de groenbranche.

Met sprekers die verbonden zijn aan universiteiten uit Engeland, Duitsland, België en Nederland, mikt het Bomencentrum op een drukbezocht en prestigieus symposium.

Voor het origineel zie o.a. de uitgave van de Gooi- en Eemlander en het Noordhollands Dagblad van 18 nov. 2010 en voor het artikel met reacties:
www.gooieneemlander.nl/nieuws/regionaal/eemland/article6579815.ece/Bewezen:-Straling-draadloos-internet-schadelijk-voor-bomen-en-gewassen .

Voor de paniekreactie van het Kennisplatform EMV zie het bijgevoegde PDF bestand:

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie