Brummen: Verontruste burger schrijft Gemeente over boomschade door straling mobiele telefonie.

maandag, 15 november 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving afschrift van onderstaande brief:

------------------------------------------------------------------------------------------

T.a.v. Afdeling Ruimte/team VROM en de wethouder van Milieu

Geachte mevrouw van Wensveen,

Graag zou ik u willen attenderen op het feit dat er landelijk onderzoek wordt gedaan naar de aantastingen van bomen.
www.boomaantastingen.nl/wetenschap.html .

Ook in de gemeente Brummen hebben bomen zwaar te leiden onder deze mysterieuze ziekte. Een van de lokaties waar dit het best zichtbaar is bevindt zich op de Pothof. Zoals op deze website kunt zien: www.ehs-ervaringen.nl/blog/2010/09/schade-aan-bomen/
Hier is verregaande schade aan bomen te zien die bijna voor 100% zeker wordt veroorzaakt door de straling van de zendmast achter de school.

Inmiddels is een deel van de resultaten van het onderzoek bekend.
www.tuinenlandschap.nl/nieuws/3916/bomen-hebben-last-van-elektromagnetische-straling .
Deze resultaten roepen op tot verregaande actie. Want als een relatief zwak signaal als WiFi (1 W maximaal) al voor schade kan zorgen,
dan kunt u zich voorstellen wat een 60 W zender voor GSM/UMTS doet. Die resultaten zijn overal in Nederland inmiddels zichtbaar.

Mijn vragen zijn:

- Is de gemeente Brummen zich bewust van dit verschijnsel aan bomen?

- is hier onderzoek naar gedaan door de gemeente?

- Wat gaat u hieraan doen nu u wetenschappelijk bewijs heeft dat bomen last hebben van straling?

- Van mensen die last hebben van deze straling wordt gezegd dat ze zich aanstellen. Bomen kunnen niet liegen. Hoe zit het nu met burgers in de gemeente die hier zeggen last van te hebben? Worden zij vanaf heden beter gehoord?

- Als bomen al last hebben van deze straling, vindt u het dan nog verantwoord om deze zendmast pal naast een school te laten staan?

In afwachting,

Een ongeruste burger.

------

(Naam en adres bekend bij de redactie van Stopumts.)Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie