Amsterdam: Stadsdeelbestuur stelt belangen burgers voorop. Providers woest. (Upd. + Cor.)

zondag, 24 oktober 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Geplaatst 22 okt. 2010. Update met kleine wijziging 24 okt. 2010

In een wijs besluit heeft het stadsdeelbestuur van stadsdeel West (het voormalige stadsdeel Westerpark) te Amsterdam het belang van goede informatie aan de burger terecht boven de economische belangen van de providers gesteld. Die reageren furieus met een schadeclaim. Prettig dat ook Monet (de belangenvereniging van samenwerkende providers) weer in actie komt; het laat zien dat het de providers niet om de concurrentie gaat maar dat zij onrust bij bewoners willen vermijden. Zouden zij daar een gegronde reden voor hebben? En waar kenden wij Monet ook alweer van?

Bron: Webregio 22 okt. 2010

Providers eisen schadeclaims stadsdeel

AMSTERDAM - De telefoonmaatschappijen KPN, Vodafone, T-Mobile en MoNet willen via een hoger beroep bij de Raad van State een schadeclaim voorbereiden voor het stadsdeelbestuur. Dinsdag 5 oktober diende de principiële zaak bij de Raad in Den Haag.

Volgens de providers heeft het stadsdeelbestuur informatie openbaar gemaakt die niet publiekelijk bekend mocht worden. Die informatie betrof de globale aanduiding van plaatsen waar UMTS-antennes geplaatst kunnen worden. Door die bekendmaking voelen de providers zich zakelijk zeer benadeeld.

Hun advocaat verklaarde dat door de bekendmaking burgers in het stadsdeel zijn geactiveerd om bezwaar te maken tegen de plaatsing van de omstreden antennes. Daardoor is op voorhand onrust veroorzaakt. Nog belangrijker vinden de provinders het dat concurrenten niet mogen weten waar in hun netwerk nog zwakke plekken zitten, die moeten worden voorzien van een antenne. Dat is overigens opmerkelijk, omdat diezelfde concurrenten nu gezamenlijk optrekken in deze rechtszaak.

Ondanks hun verzoek om de informatie als vertrouwelijk te zien, besloot het bestuur van het voormalige stadsdeel Westerpark om toch de informatie via een bewonersbrief bekend te maken. De burgers moeten namelijk weten waar de antennes globaal komen, omdat die straling veroorzaken die mogelijk de gezondheid aantast.

Het stadsdeel zegt de informatie te hebben verspreid om transparant bestuur te tonen. Volgens het stadsdeel is het zijn taak om de bewoners goed te informeren. Juist omdat het in dit geval om gezondheid gaat. Dat belang is volgens het stadsdeel groter dan het belang van de providers bij geheimhouding van de informatie.

Voor het originele bericht zie:
www.webregio.nl/amsterdam-west/regionaal-nieuws/artikel/1830465/providers-eisen-schadeclaims-stadsdeel.aspx .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie