Opsterland: Komst UMTS-mast in Nij Beets nog geen gelopen zaak

woensdag, 15 september 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De woudbode 14 sept. 2010

Nij Beets: Komst UMTS-mast nog geen gelopen zaak

NIJ BEETS De gemeente Opsterland heeft in juni besloten om KPN ontheffing te verlenen voor de bouw van een veertig meter hoge UMTS-mast in Nij Beets. Veel bewoners zijn hier fel op tegen tegen.

Zowel de Stichting Sportgebouw Nij Beets als het echtpaar Commandeur, dat tegenover het sportpark woont, hebben bezwaar aangetekend en waren vorige week, vergezeld van tientallen andere dorpsbewoners in het Lycklamahûs in Beetsterzwaag aanwezig bij een zitting van de gemeentelijke bezwarencommissie. Dit is een een onafhankelijke commissie die B en W kan adviseren om eerder genomen besluiten te handhaven of eventueel te herzien.

De bezwaarmakers zijn niet alleen ontevreden over de wijze waarop de gemeente Opsterland met het dorp heeft gecommuniceerd, maar zijn met name bezorgd over de straling van de apparatuur die op de mast kan worden geplaatst. De Nederlandse Gezondheidsraad heeft eerder al wel aangegeven dat er geen aanwijzingen zijn dat de stralingen de gezondheid en het welbevinden van mensen beïnvloed, maar deze conclusie is voor de Nij Beetsters niet voldoende. “Wat is welbevinden”, vraagt Leon Commandeur zich af. “Mijn welbevinden is in ieder geval wel aangetast en dan staat die mast er nog niet eens.”

Maar bovenal is het dorp Nij Beets gekant tegen de locatie, vlakbij de oefenvelden en kantine van de sportclubs. De bezwaarmakers hebben hiermee waarschijnlijk een punt. De commissie bezwaarschriften van de gemeente Opsterland vraagt zich naar aanleiding van de bezwaren af of het besluit van B en W wel op de juiste juridische gronden is genomen. Volgens Opsterlandse wetgeving mag het college ontheffing verlenen voor de bouw van een veertig meter hoge mast, maar is het voor de commissie nog niet duidelijk of dit wel op een terrein mag dat in het bestemmingsplan is aangemerkt voor sportactiviteiten.

Het zou voor de gemeente Opsterland niet de eerste keer zijn dat er een besluit over een zendmast wordt genomen waarbij de verkeerde vrijstellingsprocedure wordt toegepast. Ook in 2006 werd bij aanvraag voor de bouw van een antennemast aan de Van Harinxmaweg 10 in Beetsterzwaag al verkeerde keuzes gemaakt.

Voor het originele bericht zie:
www.dewoudklank.nl/profile/redactie/article230691.ece/nij_beets_komst_umts-mast_nog_geen_gelopen_zaak?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Dewoudklank%2Fonsnieuws+%28De+Woudklank+-+Ons+nieuws%29 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie