Ministerie van Binnenlandse Zaken zegt vertrouwen in C2000 DMO op

zaterdag, 04 september 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Gerelateerd artikel met commentaar Stopumts van 3 okt. 2009:
Berichten%20Nederland/4076

Bron: Permalink 30 aug. 2010

Ministerie van Binnenlandse Zaken zegt vertrouwen in C2000 DMO op.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt het vertrouwen in C2000 betreffende DMO (Direct Mode Operation) nu definitief verloren te hebben en heeft bij monde van de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) een aanbesteding uitgeschreven voor een nieuw innovatief communicatiesysteem voor de man-tot-man verbindingen. De verkorte tekst van de aanbesteding luidt:

''Het verrichten van een onderzoek naar innovatieve communicatie binnen afgeloten ruimtes voor hulpverleners (in rampsituaties), Resultante van het onderzoek dient een functionerend demonstratiemodel te zijn, waarmee wordt aangetoond dat communicatie tussen de hulpverleners onderling, zowel binnen als buiten een gebouw kan worden onderhouden. De oplossingsrichting van het ontwerp mag niet gebaseerd zijn op het zgn. TETRA protocol van C2000 (communicatiesysteem in gebruik bij de Nederlandse hulpverleningsdiensten).Het resultaat van het onderzoek dient innovatief te zijn, d.w.z. het mag niet gebaseerd zijn op bestaande systemen.''

C2000 in Direct Mode Operation vormt vanaf de introductie van C2000 in 2005 al problemen en heeft er de afgelopen maanden toe geleid dat steeds meer brandweerkorpsen tegen alle regels in op zoek zijn gegaan naar alternatieven en oplossingen bedachten die varieerde van het uit de stof halen van de oude analoge 'kleuren' portofoons in de 154 Mhz tot aan nieuwe portofoons in de 450 en 460 Mhz. Er zijn zelfs brandweerkorpsen die PMR portofoons gebruiken voor oefeningen en korpsen die de frequenties van het WAS (waarschuwings- en alarmeringssysteem of waarschuwingsstelsel, beter bekent als het maandelijkse maandagmiddag luchtalarm) in de 417 Mhz voor hun man-tot-man communicatie geprogrammeerd hebben. Hiermee is blijkbaar ook voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken eindelijk de maat vol en wordt het tijd voor een centraal aangestuurde oplossing op landelijk niveau buiten het C2000 domein.

Voor het originele bericht zie:
fmc.dotnet-services.nl/news.htm#Ministerie_van_Binnenlandse_Zaken_zegt_vertrouwen_in_C2000_DMO_op .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie