Kennisplatform EMV over kankertoename HAWK radar: ''Oorzaak niet eenduidig'',

vrijdag, 03 september 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Gerelateerd bericht: Berichten%20Nederland/3969

Bron: Kennisplatform EMV 2 sept. 2010

Media berichtgeving over Defensie en veiligheidsmarges HAWK radar
Militaire vakbond AFMP heeft vandaag in verschillende media opgeroepen tot onderzoek naar gezondheidseffecten van HAWK-radar installaties. AFMP doet deze oproep omdat wordt gemeld dat Defensie bewust de veiligheidsmarge heeft verkleint voor militairen die werkten met de HAWK radar.

Het HAWK luchtverdedigingssysteem is in West-Europa gebruikt in de periode 1960 tot 1994. De vakbond maakt zich zorgen over een mogelijke toename van kanker bij mensen die werken met die bronnen.

De Amerikaanse fabrikant van HAWK luchtverdedigingssysteem heeft in de gebruiksvoorschriften veiligheidsafstanden opgegeven. Defensie zou via metingen hebben bepaald op welke afstanden nog wordt voldaan aan de internationale blootstellinglimieten ter bescherming van werknemers. Defensie concludeerde dat ook op kortere afstand van de radar nog steeds voldaan wordt aan die internationaal geldende limieten. Zij heeft vervolgens de gebruiksvoorschriften laten aanpassen.

Onderzoek
Op de achtergrond speelt mee dat Degrave in 2009 heeft gepubliceerd over zijn onderzoek of bij Belgische beroepsmilitairen die werkten in de buurt van HAWK-radarinstallaties bepaalde doodsoorzaken vaker voorkwamen dan normaal bij vergelijkbare beroepsmilitairen. Het Kennisplatform concludeerde in haar reactie op het onderzoek:

''Het Kennisplatform volgt Degrave in de conclusie dat sterfte aan bloed-, beenmerg- en lymfeklierkanker vaker voorkomt bij beroepsmilitairen die hebben gewerkt op bases waar ook HAWK-luchtverdedigingssystemen werden gebruikt.''

''Het Kennisplatform is het met Degrave eens dat nog vastgesteld moet worden wat deze toename heeft veroorzaakt. Wat dit voor de Nederlandse situatie betekent, is nog onbekend. Evenmin is duidelijk of er Nederlandse gegevens beschikbaar zijn voor nader onderzoek.''

''Overigens sluit het Kennisplatform niet uit dat, naast de twee mogelijke oorzaken die Degrave noemt (de radarsignalen of de röntgenstraling), ook andere factoren voor de toename verantwoordelijk kunnen zijn.''

Voor meer informatie www.kennisplatform.nl/onderwerpen/arbeidsituatieskennisberichten/kennisberichten_degrave_hawkradar.aspx .

Voor het originele bericht zie:
www.kennisplatform.nl/Actueel.aspx .

Zie ook:
www.defensie.nl/onderwerpen/personeelszorg/inhoud/gezondheidsonderzoeken/hawk-radar .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie