'Defensie stelde militairen bloot aan straling'. Vakbond wil onderzoek.

woensdag, 01 september 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Gerelateerde artikelen:
Berichten%20Nederland/3969
Zie ook het artikel op de weblog van oorlogsverslaggever en onderzoeksjournalist Arnold Karskens: www.arnoldkarskens.com/index.php?option=com_content&view=article&id=499:homing-all-the-way-killer&catid=89:weblog&Itemid=50 .

Bron: Nu.nl en De Pers 1 sept. 2010

'Defensie stelde militairen bloot aan straling'

AMSTERDAM . Duizenden militairen zijn in de afgelopen decennia blootgesteld aan een kankerverwekkende straling. Dit doordat Defensie heeft gesjoemeld met de veiligheidsmarges van het HAWK-radarsysteem.

Dat blijkt uit documenten waarover dagblad De Pers beschikt. Defensie zou zich niet hebben gehouden aan de voorschriften van de Amerikaanse producent Raytheon van de radar, zo schrijft de krant woensdag.

In een instructie van Materieel Koninklijke Luchtmacht staat dat de afstand tussen medewerkers en de HAWK-radar kan worden ingekort van 74 tot 45 meter. Als de radar aan het draaien was mochten medewerkers zelfs tot op 35 meter bij het apparaat komen.

Technicus Dolf Borgmeyer die destijds defensieonderzoekers op vliegveld Twente begeleidde, spreekt in de Pers van 'nattevingerwerk'. Volgens Borgmeyer werd het toestel vaak veel te dicht genaderd. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat kortstondige blootstelling aan de 'gepulste hoog-frequente elektromagnetische velden' gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Een voorlichter van Defensie reageert met de melding dat in 1984 'veilige afstanden conform de normen voor blootstelling' zijn vastgelegd.

Stappen

Voorzitter Wim van den Burg van de grootste militaire vakbond AFMP wil dat het nieuwe kabinet stappen onderneemt omdat 'bewust onjuist is omgegaan met de fabriekseisen'. In mei 2010 antwoordde minister van Defensie Eimert van Middelkoop nog op vragen van de vaste Kamercommissie dat een onderzoek niet zinvol is.

De AFMP meldt dat er eind jaren '90 twaalf mensen die met het HAWK-systeem hebben gewerkt leukemie hadden. Nog eens twaalf medewerkers hadden Hodgkin en drie de ziekte van Kahlar. Dit zin alle drie aan bloed gerelateerde kankers.

De Koninklijke Luchtmacht werkte tot 2004 met luchtverdedigingssysteem HAWK (Homing All the Way Killer).

De Pers berichtte 31 aug 2010 als volgt:

HAWK Personeel wist niet van gevaren
Afweer waar je kanker van krijgt

Auteur: Arnold Karskens


Defensie heeft gemorreld aan de veiligheidsmarges bij het HAWK-radarsysteem. Daardoor zijn duizenden militairen blootgesteld aan kankerverwekkende straling.

Al jarenlang wordt gediscussieerd over de gevaren van de elektromagnetische straling uit de HAWK-radar waarmee tussen de vijf- en zesduizend Nederlandse militairen hebben gewerkt. Maar nu is er een schriftelijk bewijs dat Defensie zich niet hield aan de voorschriften van de Amerikaanse producent Raytheon.

In bezit van De Pers is instructie 26224 van de directeur Materieel Koninklijke Luchtmacht uitgevaardigd op 2 december 1985 die meldt dat de minimale afstand tussen de mens en de Improved Continuous Wave Acquisition Radar ingekort kan worden van 74 meter tot 45 meter. 'Wijzig op blz. b de voor de ICWAR genoemde afstanden', staat er. Als de radar draaide, mochten militairen het toestel tot 35 in plaats van 45 meter naderen.

In een reactie antwoordt Defensievoorlichting dat in 1984 metingen zijn uitgevoerd waarbij 'veilige afstanden conform de normen voor blootstelling' zijn vastgelegd.

Dolf Borgmeyer, technicus vanaf de invoering van het HAWK-afweersysteem in 1964, begeleidde toentertijd de defensieonderzoekers op vliegveld Twente. Hij spreekt van nattevingerwerk. 'Het maximaal vermogen van de radar is toen niet gemeten. Het minimumvermogen is 350 watt, maar zelf heb ik meer dan 900 watt gemeten. Als je er te dicht bij stond, begon je rug te gloeien.' De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat kortstondige blootstelling aan deze gepulste hoog-frequente elektromagnetische velden de gezondheid schaadt.

Volgens Borgmeyer dienden de Defensie-aanpassingen een praktisch doel. Bij de achttien sites waar de HAWK-systemen in Nederland en Duitsland stonden opgesteld, maakte de infrastructuur het onmogelijk om aan de fabriekseisen te voldoen. In het Duitse Laatzen, waar het 324 Squadron stond opgesteld, bestond de afstand tussen radar en militair personeel uit soms nog geen 30 meter. Onverantwoordelijk kort. De bijstelling, het simpel doorkrassen van de fabrieksaanwijzing, vond niet eenmalig plaats. Ook in latere manuals werd deze verandering toegepast, zeker twaalf jaar lang.

Defensie ging onjuist om met fabriekseisen

De HAWK maakte tot 2004 deel uit van het luchtverdedigingssysteem van de Koninklijke Luchtmacht en kon vijandige vliegtuigen tot 3 kilometer hoogte vernietigen.

Ron Segers, sectorhoofd luchtmacht van de militaire vakbond AFMP, registreerde eind jaren negentig de namen van 150 leden die werkzaam waren geweest met het HAWK-systeem. Daarvan hadden twaalf leukemie, twaalf Hodgkin en drie de ziekte van Kahlar, allemaal aan bloed relateerde kankers. Verder werden er veertien andere soorten kanker geregistreerd waaronder vier hersentumoren en zes zaadbalkanker. Hij wijst erop dat veel personeel niet op de hoogte was van de gevaren. 'Bewakers liepen er tussendoor met hun honden zonder dat gezegd werd dat er gevaar voor straling was.'

In 2009 constateerde de Belgische militaire onderzoeker Entienne Degrave dat Belgische militairen die op een basis hebben gewerkt waar het HAWK-radarsysteem operationeel was maar liefst zeven maal meer kans op overlijden door kanker hebben dan militairen op bases waar het radarsysteem niet stond opgesteld. In Nederland onderschreef in december 2009 een groep Nederlandse deskundigen van onder andere TNO en de GGD de conclusie van Degrave maar sloten andere factoren niet uit. Het hoge aantal kankergevallen kon ook veroorzaakt zijn door erfelijke factoren of rookgedrag. Een Nederlands onderzoek noemde de minister van Defensie Eimert van Middelkoop in mei 2010 in antwoord op vragen van de vaste Kamercommissie voor Defensie daarom 'niet zinvol'. Voor een wetenschappelijke conclusie was het aantal militairen dat gewerkt heeft met de HAWK bovendien te klein.

Omdat Defensie 'bewust onjuist' is omgegaan met de fabriekseisen wil Wim van den Burg, voorzitter van de grootste militaire vakbond AFMP, dat een nieuw kabinet wel stappen onderneemt. 'Wij vinden dat in Nederland veel te lichtvaardig is besloten geen verder onderzoek te doen, zelfs niet naar de huidige gezondheidstoestand van de militairen die zich in het verleden bij Defensie hebben gemeld.' Volgens Van den Burg kunnen veel lessen worden geleerd over gezondheidsschade door elektromagnetische straling zoals tegenwoordig gebruikt bij 'jammers' die bermbommen opsporen.

Voor het originele artikel met foto's zie:
www.depers.nl/binnenland/506030/Afweer-waar-je-kanker-van-krijgt.html .

Elsevier bericht als volgt:


Bron: Elsevier 1 sept. 2010

Vakbond wil alsnog onderzoek Hawk-straling

DEN HAAG (ANP) - Militaire vakbond AFMP wil een onderzoek naar de gezondheidsrisico's van militairen die hebben gewerkt met Hawk-radarinstallaties. Dat zei AFMP-voorzitter Wim van den Burg woensdag. Luchtmachtpersoneel heeft volgens hem te dicht bij de apparatuur gewerkt, waardoor de militairen zijn blootgesteld aan gevaarlijke straling.

Van den Burg baseert zich op een document waarover De Pers woensdag publiceerde. In deze instructie van de luchtmacht uit 1985 zou staan dat de minimale afstand tot de radar kleiner kan zijn dan de voorschriften van de fabrikant vermelden.

Toenmalig staatssecretaris Jack de Vries (Defensie) zag eind vorig jaar af van onderzoek naar de risico's van de Hawk-radar. Dat zou niet zinvol en ook niet haalbaar zijn.

Voor het originele artikel zie:
www.elsevier.nl/web/Artikel/274654/Vakbond-wil-alsnog-onderzoek-Hawkstraling.htm .


Ook in Trouw een bericht, zie:
-->
Zie: www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3188595.ece;jsessionid=9E300991E143E5177CE156755937B68D?comments#comments .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie