Breda: Zienswijzen indienen binnen 6 weken na 12 augustus 2010!

vrijdag, 27 augustus 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Gemeente Breda aug. 2010

Bekendmaking zendinstallatie Minervum

Telecommunicatie provider T. Mobile Netherlands B.V. wil een zendinstallatie voor UMTS telecommunicatie plaatsen naast Minervum 7243 te Breda. T. Mobile heeft hiervoor een lichte bouwvergunning aangevraagd en een plaatsingsplan gezonden aan het gemeentebestuur.

Het verzoek

T. Mobile Netherlands B.V. heeft bij de Gemeente Breda een lichte bouwvergunning aangevraagd op 8 juli 2010. De bouwvergunning is in strijd met het geldende bestemmingsplan en kan alleen verleend worden door het toepassen van de bevoegdheid tot ontheffing verlening, op grond van artikel 3: 23 Wro. Burgemeester en Wethouders zijn van plan deze ontheffing te verlenen.

Ter inzage

Het verzoek voor ontheffing ligt vanaf donderdag 12 augustus 2010, gedurende 6 weken, samen met het concept ontheffingsbesluit ter inzage bij de infobalie van het Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10 (open op werkdagen van 08.00 tot 14.00 uur en op donderdag van 08.00 tot 20.00 uur).

Tijdens deze periode kunt u schriftelijk reageren op het verzoek. U kunt uw reactie sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda, ter attentie van de heer N. Schellekens.

Informatie

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw Y. Holkenborg van de Gemeente Breda, telefoonnummer (076) 529 3711, e-mailadres yfm.holkenborg@breda.nl.

Meldpunt

Met vragen en meldingen over andere zaken die de gemeente regelt, kunt u terecht bij het Meldpunt, telefoon 14 076. Het Meldpunt is op werkdagen telefonisch te bereiken van 8.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur. U kunt uw verzoek ook doorgeven via het meldingsformulier.

Voor het originele bericht zie:
www.breda.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=55&stukid=78877 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie