Gratis WiFi in zeehavens zou maritiem beroep aantrekkelijker maken. Ook gezonder?

dinsdag, 24 augustus 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Schuttevaer 23 aug. 2010

Gratis WiFi in zeehavens maakt maritiem beroep aantrekkelijker

Auteur: Hans Heynen

Wanneer havenautoriteiten in zeehavens WIFi verbindingen beschikbaar stellen aan opvarenden van zeeschepen wordt het beroep een stuk aantrekkelijker. ‘Het zal de kwaliteit van leven van grote hoeveelheden zeelieden.' Dat stelde Doris Magsaysay-Ho, directrice van het Filipijnse bemanningsbureau Magsaysay, het grootste bemanningsbureau ter wereld, op een bijeenkomst in Londen.

‘WiFi maakt het mogelijk voor zeelieden om met hun vrouw en kinderen te ontbijten. Het kan een revolutie in de scheepvaart zijn die een naderende crisis door een tekort aan goed geschoolde zeelieden kan afwenden. WiFi in alle zeehavens maakt het aantrekkelijker voor jongeren om voor een maritiem beroep te kiezen.'

Broadband at Sea
Martin Dorsman, vice-voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), vindt het een prima idee. ‘Hier staan wij 100% achter. Contact met het thuisfront is heel belangrijk en internetten via de satelliet is duur. Een aantal Nederlandse reders doen overigens al mee met het project Broadband at Sea. Dat onderzoekt de mogelijkheden die breedband internet biedt aan boord, zoals machinekamercontrole op afstand, automatisch updaten van elektronische kaarten en voorraadbeheer vanaf de wal. Belangrijk in dit project is ook snel internet en e-mail voor de bemanning.'

Internetverbinding aan boord is een aanbeveling van de Taskforce Arbeidsmarkt Zeevarenden (TAZ) waarin de KVNR samenwerkt met de maritieme vakorganisatie Nautilus NL, het nautisch onderwijs en de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK).

Loffelijk streven
Vakbondsbestuurder Marcel van den Broek van Nautilus, vindt het een loffelijk streven van de Filipijnse. ‘Er zijn nog zat schepen zonder internet en op veel schepen mogen de satellietverbindingen alleen worden gebruikt voor zakelijk verkeer. Bemanningsleden moeten dan in de haven naar een internetcafé om met familieleden te kunnen mailen, skypen of chatten. In Nederland hebben schepen over het algemeen wel internet, maar het is natuurlijk kostbaar om constant on line te zijn. Het e-mailen van platte teksten is dan vaak wel mogelijk. Die worden dan allemaal tegelijk, één of twee keer per dag. In een snelle elektronische burst verzonden. Dan vallen de kosten mee.'

Het lijkt Van den Broek een enorme vooruitgang wanneer in alle havens WiFi beschikbaar komt voor bemanningen. ‘Een club als Maersk is nu bezig om WiFi wereldwijd op de eigen containerterminals te installeren, maar over het algemeen gaat het moeizaam.'

Antwerpen trendsetter
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen startte anderhalf jaar terug al met een dekkend WiFi netwerk voor de scheepvaart. Het netwerk, Antwerpport genaamd, is beschikbaar voor zeevaart en binnenvaart. De dienst is gratis. ‘Schepen die de haven aanlopen kunnen via hun agent of de aalmoezenier een toegangscode krijgen waarna de bemanningsleden met hun eigen laptop, smartphone of I-pad in kunnen loggen', zegt de assistente van havenwebmaster Nick van Bosch die met vakantie is.

'Wel zit er een limiet op het aantal MB's per gebruiker. Je kunt geen speelfilm downloaden, maar e-mailen, foto's versturen, skypen of chatten kan zonder problemen. Het WiFi-net dekt de hele haven. Je moet alleen niet diep in het schip gaan zitten, dan heb je geen bereik. Maar er staan overal zendmasten.'
De reacties zijn zeer positief. ‘De opvarenden zijn super tevreden. Ze kunnen zo op een zeer goedkope manier contact onderhouden met vrienden en familie. Vroeger moesten ze vaak voor veel geld naar het buitenland bellen.' Uit de ervaringen met WiFi in Antwerpen blijkt dat het opzetten en onderhouden van een WiFi-netwerk in een haven geen probleem is.

WiFi-lobby
Magsaysay-Ho wil de komende tijd bij havenautoriteiten lobbyen om in hun havens WiFi-netwerken op te tuigen. ‘De scheepvaart is een beetje langzaam met het adopteren van nieuwe technieken. Veel beleidsmakers in de scheepvaartindustrie zijn nog van een generatie die zich niet bewust is van het feit dat alles on line gratis is. Wij hebben echter een nieuwe generatie zeelieden in dienst die gewend is om alles on line te regelen. Filippijnse zeelieden spenderen nu een flink deel van hun gage aan het bellen en mailen naar huis. Met gratis WiFi in de havens kunnen zij aan boord on line met hun familie communiceren. Dat verbetert hun leven.'

Goede internetverbindingen voor werknemers maakt de maritieme sector concurrerender met andere internationaal opererende bedrijfstakken', stelt Magsaysay-Ho, ‘De strijdt om schaarser wordende arbeidskrachten zal straks niet zozeer tussen reders woeden, maar vooral tussen de scheepvaartsector en andere internationaal opererende sectoren in landen als Quatar, Macau, Dubai en Singapore. De industrie moet zich goed realiseren dat ze een strijd om talent voeren die de komende jaren alleen maar harder wordt. De sector kan die strijd alleen winnen wanneer ze samenwerkt.

‘In alle onderzoeken die ons bureau onder bemanningen uitvoert komt daarbij naar voren dat het niet alleen om het geld gaat. Officieren vinden de stabiliteit, de carrièremogelijkheden op langere termijn en een goed verzorgde werkomgeving vaak belangrijker. Wanneer reders daarin niet voldoende investeren en de bemanning zien als deel van de operationele kosten, zal het moeilijk worden mensen te overtuigen om serieus een maritieme carrière op te bouwen.' De internationale scheepvaartsector heeft gelukkig ook een aantal sterke punten in vergelijking met andere sectoren. ‘Er zijn internationale afspraken over regels en standaarden die elders niet voorkomen.'

Van den Broek denkt dat de opmars van Internet niet te stuiten is. ‘Wereldwijd gratis met elkaar communiceren was tien jaar geleden ondenkbaar, nu ligt dat anders, jongeren hebben een ander verwachtingspatroon.'

Voor het originele artikel met commentaren zie:
www.schuttevaer.nl/nieuws/zeevaart/nid14340-gratis-wifi-in-zeehavens-maakt-maritiem-beroep-aantrekkelijker.html .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie