Aalten: Drie telefoonmasten. Het is de gemeente niet bekend dat...

zaterdag, 21 augustus 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Gelderlander 21 aug 2010

Drie telefoonmasten in Aalten

AALTEN - Er komen wellicht drie zendmasten voor telefonie rond het dorp Aalten. Masten zijn inmiddels aangevraagd voor een terrein ten noorden van het dorp, op Industrieterrein II en een bij het parkeerterrein van AZSV. Deze week besloot het gemeentebestuur medewerking te verlenen aan een veertig meter hoge zendmast aangevraagd, te bouwen op een particulier stuk grond bij zalencentrum 't Noorden, tegenover de Koningsweg in Aalten.
KPN heeft hier een nieuwe mast nodig, nu Vitens op de watertoren geen nieuwe antennes meer toelaat.

Deze mast zou aanvankelijk worden gezet op de voormalige stortplaats aan de Ringweg. Maar die plek blijkt niet geschikt vanwege het gevaar van scheefzakken van de zware vakwerkmast door de inklinking van de ondergrond.

Deze nieuwe telefoniemast kan tevens worden gebruikt voor lokale omroep en antennes van eventuele andere gegadigden. De lokale omroep heeft nu nog een antenne op de flat Hoge Veld, maar dat gebouw gaat verdwijnen. Omdat de lokale omroep een krap budget heeft, is bedongen dat deze fgratis gebruik kan maken van het uitzendpunt.

Voor de bouw van de mast is een bouwaanvraag nodig en ontheffing van de bepalingen in het bestemmingsplan. De gemeente Aalten stelt bij vrlenen van medewerking wel de voorwaarde dat mogelijke planschadeclaims de verantwoordelijkheid zijn van de initiatiefnemer.

Betreffende de mogelijke gezondheidsrisico's stelt de gemeente dat momenteel van antennemasten geen schadelijke gevolgen bekend zouden zijn. Daarom hebben gemeenten geen reden om de masten te weigeren wegens gezondheidsrisico's. De dichtbijzijnde burgerwoning ligt op een afstand van circa 150 meter.

Op het industrieterrein betreft het een aanvraag voor een nog onverkochte kavel die door de aanwezigheid van beschermde bomen op het perceel moeilijk verkoopbaar is. Wanneer het opstelpunt hier geplaatst wordt, heeft de mast volgens de gemeente minder invloed op het straatbeeld dan direct aan de Nijverheidsweg. Bij AZSV zou de mast moeten komen tussen de parkeerplaats en de Hamelandroute.

Voor het originele artikel zie:
www.gelderlander.nl/voorpagina/achterhoek/7160240/Drie-telefoonmasten-in-Aalten.ece?formmode=thanx&postingId=7160586#postcomment .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie