Tollebeek: Bestuursrechter neemt klakkeloos standpunt rijksoverheid over.

zondag, 01 augustus 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Gerelateerde artikelen:
Berichten%20Nederland/2969
Berichten%20Nederland/3938 (met opm. Stopumts)
Berichten%20Nederland/4980/redir

Opm. Stopumts: Weer een rechter die niet de moed heeft om af te wijken van het standpunt van de rijksoverheid en die geen kennis wil nemen van andere bronnen die spreken tegen de plaatsing van zendmasten in de bebouwde kom.
Het standpunt van de rijksoverheid is gebaseerd op de adviezen van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad, een instantie die momentaan van diverse kanten onder vuur ligt. Maar de jurisprudentie volgt klakkeloos het standpunt van de rijksoverheid en houdt daarmee de gelederen gesloten.
Quo usque tandem? Quamdiu etiam furor iste tuus nos eludet?


Bron: Omroep Flevoland 31 juli 2010

TollebeekUMTS-mast Tollebeek mag er komen

Omwonenden geplande UMTS-mast verliezen rechtszaak.

De omwonenden van een geplande UMTS-mast op het industrieterrein in Tollebeek hebben hun rechtszaak tegen de bouw verloren.

De bestuursrechter oordeelde dat het college van burgemeester en wethouders van de Noordoostpolder terecht een bouwvergunning aan KPN heeft verleend. De klagers vrezen onder meer voor schadelijke invloeden op hun gezondheid.

De rechter gaat uit van het regeringsstandpunt, dat geen belemmeringen ziet voor het oprichten van dergelijke masten in de buurt van bebouwing. De bouw van de mast zal na de vakantie worden hervat.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie