Goirle: UMTS-mast van KPN in Riel houdt de gemoederen bezig

donderdag, 29 juli 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Rondje Goirle 28 juli 2010

UMTS-mast van KPN in Riel houdt de gemoederen bezig
Bezwaren tegen plaatsen mast op het perceel Dorpstraat 56, Riel

De bezwaarmakers tegen de UMTS-mast, die KPN wil plaatsen op het perceel Dorpstraat 56, vlakbij de Boerenschuur (tuinmeubelen), moet nog even wachten op een besluit.

De commissie voor bezwaarschriften heeft een tussenfase ingelast. Zij wil van B&W weten hoe het college is omgegaan met een aantal nader onderzochte alternatieve plaatsen, zoals op de kerktoren, bij de brandweerkazerne, op het sportpark en op enkele particuliere terreinen. KPN heeft het college van B&W laten weten, dat er geen alternatieve locaties worden aangedragen. Alle alternatieven zijn genoegzaam onderzocht, vindt KPN. B&W hebben kennis genomen van dit standpunt, dat nu weer naar de commissie bezwaarschriften gaat. De commissie moet nu een advies formuleren, waarna B&W een definitief besluit nemen. Dat gaat nog even duren.

Voor het originele bericht zie:
www.standaardsite.nl/nw-8050-7-3272664/nieuws/umts-mast_van_kpn_in_riel_houdt_de_gemoederen_bezig.html .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie