Gaat de provincie Overijssel het goede voorbeeld geven?

donderdag, 22 juli 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Telecompaper 22 juni 2010

Overijssel zoekt partners voor provinciedekkend netwerk.

De provincie Overijssel wil een provinciedekkend glasvezelnetwerk realiseren, hoewel het niet het woord glasvezel noemt. Officieel stelt het zich technologieneutraal op en overweegt de provincie een actieve rol bij de realisatie van een provinciedekkend, open en toekomstvast communicatienetwerk voor haar inwoners, bedrijven en instellingen.

In dit kader zoekt het provinciebestuur samenwerking met private partners om deze ambities te realiseren. Het heeft uitnodigingsbrieven gestuurd naar alle bedrijven die bij de Opta geregistreerd zijn als landelijk opererend en/of acterend in Overijssel. De uitgangspunten van de provincie Overijssel die de voorkeur voor glas nauwelijks verbergen:

* Het netwerk moet provinciedekkend zijn. Een netwerk moet zowel in de meer als in de minder of zelfs onrendabele gebieden worden gerealiseerd. Het resultaat uit de meest rendabele delen wordt ingezet om de minder rendabele delen eveneens te kunnen realiseren.

* Open netwerk: Het partnerschap wordt aangegaan uitsluitend met het doel een passief netwerk te realiseren en exploiteren. Het netwerk dient open te staan voor alle dienstenaanbieders, niet alleen op internetniveau, maar op netwerkniveau.

* Toekomstvast netwerk: De toekomstvastheid van het netwerk komt tot uitdrukking in de keuze voor technologieën welke nog een zeer lange tijd bruikbaar en qua capaciteit uitbreidbaar blijven. Het denkt daarbij aan een horizon van minimaal 20 jaar. De beschikbare netwerkcapaciteit zou moeten kunnen doorgroeien naar het honderdvoudige van de huidige aangeboden snelheden in de consumentenmarkt, zonder nadere investeringen te hoeven doen in de passieve/fysieke netwerklaag. Bovendien moet het netwerk geschikt zijn voor symmetrisch transport, oftewel uploadsnelheid = downloadsnelheid.

De provincie wil uiterlijk op 12 augustus reacties binnen hebben. Met de partijen waarvoor Overijssel kiest, wordt een Memorandum of Understandig (MOU) opgesteld als een eerste stap op weg naar een mogelijke verdere invulling van het partnerschap en de gezamenlijke realisatie van de ambities.

Voor het originele artikel zie:
www.telecompaper.com/nl/article.aspx?cid=746866 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie