Tollebeek: Persbericht van omwonende ondernemers.

woensdag, 21 juli 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving op 21 juli 2010 onderstaand persbericht:

-------------------------------

Persbericht

Ondanks het zeer warme weer waren er toch een twintigtal ondernemers die wonen en werken op het Tollebeker bedrijventerrein ter rechtszitting van de rechtbank Zwolle verschenen.

De buurt had via rechtspraktijk BAWA uit Haaksbergen beroep aangetekend tegen de door de gemeente Noordoostpolder verleende bouwvergunning aan KPN voor een UMTS-zendmast . De buurt vreest o.a. de gezondheidsrisico’s vanwege de elektromagnetische straling.
1
De raadsvrouwe van KPN deelde ter zitting mede dat de Raad van State het geen probleem vond dat staatsraad N. Koeman lid van de Vromraad was.

Baakman, raadsman van de ondernemersgroep, hield de Zwolse bestuursrechter mr. W.J.B. Cornelissen voor dat de heer N. Koeman rechtsprekend staatsraad van de Raad van State is en gelijktijdig lid van de Vromraad en dat dit strijdig is met de beginselen van eerlijke onpartijdige en onafhankelijke rechtspraak vanwege de dubbele petten. Hij verzocht de rechtbank om aan de jurisprudentie van het Europese Hof een groter gewicht toe te kennen dan de jurisprudentie van de niet tot de rechterlijke macht behorende Raad van State.

Het bleek ook dat de cliënten van Baakman grote moeite hebben met het feit dat daarnaast N. Koeman plaatsvervangend rechter is bij de rechtbank te Leeuwarden en wees er fijntjes op het feit dat de zendmast-zaak van het Friese Mantgum (gemeente Littenseradiel) aanhangig was gemaakt bij het Europese Hof te Straatsburg.

In het pleidooi kwam naar voren dat het toetsingscriterium van de Gezondheidsraad vanwege de deelname van het gezondheidsraadslid Brussaard zou moeten leiden dat de adviezen en rapporten die zijn verschenen van de gezondheidsraadscommissie elektromagnetische velden naar de papierversnipperaar kunnen.

Het 2e Cofam onderzoeksrapport uit Zwitserland dient te vervallen en het onderzoeksrapport van het Nederlandse TNO-COFAM-1 rapport van 2003 welke tot de vaststelling komt dat de blootstelling aan elektromagnetische straling ingrijpt in het welbevinden van de mens blijft overeind staan, aldus onze raadsman.

Ter zitting bleek dat er nieuwe tekeningen waren ingebracht en de bewoners konden hun visie meteen geven. De woordvoerster van de Tollebeker ondernemers wees de rechtbank er op dat een mondelinge overeenkomst was gesloten met de eigenaar van het terrein die zou hebben toegezegd geen plaatsing van de mast te zullen toestaan.

Gedurende meer dan een uur durende zitting werd duidelijk dat de gemeentelijke beleidsnota niet officieel was gepubliceerd en afgekondigd maar de twee aanwezige ambtenaren van de gemeente Noordoostpolder vertelden de rechter dat vanaf 1999 er wel consistent plaatsingsbeleid was gevoerd. Uitspraak binnen zes weken.

Namens bewoners bedrijventerrein Tollebeek,

Yvonne Beuken-Hoeboer
TollebeekLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie