Antenneregister vernieuwd.

dinsdag, 16 februari 2021 - Categorie: Berichten Nederland

Nieuw (2021):
www.antennekaart.nl

Oud (2010):
Gerelateerd artikel: Artikelen/3408

Opm. Stopumts:
Het antennebureau heeft dan wel haar antenneregister vernieuwd maar heeft het kennelijk niet nodig geacht de informatie over elektrogevoeligheid aan te passen nadat het kennisplatform EMV het kennisbericht daarover van haar website heeft verwijderd.


Bron: Antennebureau 16 juli 2010

Het oude en nieuwe register: de verschillen op een rij

Wat zijn de belangrijkste veranderingen van het nieuwe Antenneregister ten opzichte van het oude?

1. Het nieuwe Antenneregister is uitgebreider

In het oude register stonden alleen de gsm- en UMTS-antenne-installaties van de drie Nederlandse mobiele operators, plus enkele omroepantennes.

In het nieuwe Antenneregister worden ook antenne-installaties met andere toepassingen weergegeven, zoals antennes van spoorwegen en luchthavens. In principe zijn alle antenne-installaties met een zendvermogen groter dan 10 decibelWatt Effective Radiated Power (ERP) in het nieuwe register opgenomen. Ook antenne-installaties met een lager zendvermogen die behoren tot een netwerk waarvan meer dan de helft van de antennes met een vermogen groter dan 10 dB watt ERP uitzendt, staan in het register. Plus de antennes van radiozendamateurs die geregistreerd staan als gebruikers van frequentieruimte.

De gegevens van antenne-installaties die door de overheid in het kader van hulpverleningsdiensten, justitie of veiligheid worden gebruikt, zoals C2000, zijn uitgesloten van registratie.

2. Het nieuwe Antenneregister is wettelijk verankerd

De gegevens voor het oude Antenneregister werden op vrijwillige basis aangeleverd. Het nieuwe Antenneregister is wettelijk verankerd. Dat betekent dat een groot aantal antenne-eigenaren vanaf 1 januari 2010 verplicht is hun antenne-installaties te registreren. In de wet is exact vastgelegd welke gegevens deze antenne-eigenaren aan moeten leveren, en aan welke eisen deze gegevens moeten voldoen. Zo moet de locatie van een antenne met een nauwkeurigheid van 15 meter worden doorgegeven. Door de wettelijke verankering wordt het nieuwe Antenneregister een stuk nauwkeuriger.

3. In het nieuwe Antenneregister staan ook antennes die niet in werking zijn

In het oude Antenneregister waren alleen in werking zijnde antenne-installaties opgenomen. In het nieuwe register zijn ook de op een vaste locatie geplaatste antenne-installaties geregistreerd die nog niet in werking zijn, maar waarvan het vast staat dat zij gaan uitzenden met een zendvermogen van meer dan 10 dB watt ERP.

4. Het nieuwe Antenneregister is actueler

Het oude Antenneregister werd ��n keer per kwartaal ge�pdated. Het nieuwe Antenneregister is actueler. De mobiele operators en enkele andere antenne-eigenaren zijn verplicht maandelijks hun antennegegevens aan te leveren. De overige antenne-eigenaren moeten binnen dertig kalenderdagen na een opgetreden wijziging die wijziging door te geven.

Voor het originele bericht zie:
www.antennebureau.nl/actueel/Nieuwsbrieven/nieuwsbrief+antenneregister/verschillen+oud+en+nieuw .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie