Oisterwijk: Hevig burgerverzet tegen sluipmoordenaar.

zondag, 11 juli 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Oisterwijks Nieuw 9 juli 2010

Sluipmoordenaar of handig hulpje?

Oostelijk en Centrum deel van Oisterwijk zijn aan de beurt. Eerder zijn er in het Westend nog al wat bewoners boos geweest over de plaatsing van een UMTS zendmast. De gemeente is nu voornemens vergunning te verlenen tot het plaatsen van een UMTS zend installatie aan de Joanneskerk. Dus even extra aandacht.

Met de groei van mobiele toepassingen zoals draadloos internet zijn er ook behoeften aan groei en vernieuwing van de zendtechniek. Het liefste midden tussen de mensen, dan is het bereik beter en zijn er dus ook minder masten en zenders nodig. In die zin een handig hulpje, zon UMTS zender in je dorp.

Er zijn echter ook mensen die een dergelijke hoogfrequent zender niet in hun buurt willen. Er zouden bij langdurige blootstelling mogelijk schadelijke gevolgen zijn. In het Westend noemen ze de zendmast daarom sluipmoordenaar.

Vanaf vandaag kan ieder die daar behoefte en belang bij heeft zijn of haar mening kenbaar maken aan de gemeente. Want als we iets geleerd hebben uit de zendmast soap: als u belanghebbende bent moet u dit wel op tijd kenbaar maken!

Lees ook (onderstaand - red. Stopumts) de zendmast soap van het Westend: Sluipmoordenaar-en-zendmast-soap

Voor het origineel met foto's van de sluipmoordenaar zie:
www.oisterwijknieuws.nl/2010/07/sluipmoordenaar-of-handig-hulpje/ .

-------------------------------

Bron: Oisterwijk Nieuws 12 maart 2010 - 26 juni 2010

Sluipmoordenaar en Zendmast soap

De zendmast soap, of ook wel door de buurtbewoners de sluipmoordenaar genoemd, is nog niet ten einde. De wethouder kan dan wel zeggen dat de gemeente niets kan doen, politiek en burgers zijn anders van mening. de wethouder kan namelijk heel veel doen, maar wil er geen geld aan uitgeven. En dat was misschien ook helemaal niet nodig geweest, of althans het zou waarschijnlijk ook voor minder dan 50.000 gekund hebben, als de gemeente het niet zo ver had laten komen. het lijkt er op alsof men eerder gemaakte foutjes heeft laten sudderen tot een uiteindelijk onomkeerbaar proces.

Lees wat er leeft bij burgers en politiek, en daaronder de gehel soap tot nu toe, waarvan vandaag deel 9:

Reactie een van de burgers (anderen zijn van gelijke strekking)

Beste Oisterwijk nieuws medewerkers,

Ik wil even reageren op Uw verslag over de UMTS Mast in de Apollolaan. Het doet mij goed dat u hier nog steeds aandacht aan besteed want de SOAP is nog lang niet afgelopen ook al denkt de gemeente van wel.

Ga zo door.

Groetjes van Sjef Jongen.

Reactie Algemeen Belang (met ook een politiek statement)

De kritiek van PrO bij monde van Ruud v.d. Star en mevr. Bastiaan over de UMTS-mast aan de Apollolaan onderschrijft AB in zoverre, dat voorlichting en inspraak aan de voorzijde en het eind van een project een must moeten zijn, maar AB ontgaat de logica dat een dergelijk streven van PrO blijkbaar ophoudt bij het kapelletje op de Moergestelseweg. Daar, in Moergestel, hadden de dorpelingen totaal geen inspraak, laat staan voorlichting bij de plannen over de brede school aan de Kloosterlaan en de bouwplannen op het Molenveldje. Voor beide projecten waren er alternatieven, maar die mochten zelfs niet ter sprake gebracht worden.

De uitslag van de verkiezingen in Moergestel sprak boekdelen over de locatie keuze van de brede school. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen stelde AB voor om een beknopte volksraadpleging te houden over dit onderwerp, maar dat werd door PrO afgedaan als zijnde niet representatief. Nu probeert PrO om de burgers beter bij de politiek te betrekken met plannen voor klankbordgroepen en een dorpsraad als zoethoudertjes. Hoe geloofwaardig ben je dan nog?

Bij Algemeen Belang is democratie geen stuk gereedschap wat je alleen van stal haalt als het van pas komt.


PrO neemt geen genoegen met antwoord wethouder over UMTS mast Apollolaan (deel 8)

Na eerst in de commissievergadering van 27 april te hebben toegegeven dat de gemeente behoorlijke fouten heeft gemaakt rondom de procedure voor het plaatsen van een UMTS mast aan de Apollolaan, komt wethouder Rijnen nu met een dooddoener als antwoord op de vraag om de mast alsnog te verplaatsen. aldus de reactie van Pro na onze vragen aan hen, of die uitspraak van Dhr. Rijnen nu echt zo passsend is in deze situatie.

Dhr. Ruud van der Star van Pro, de partij die dit hele traject volgt, geeft een verere uitleg: Verplaatsen zorgt volgens de provider voor een te slecht bereik en kost zon 50.000,-, was het antwoord van wethouder Rijnen op mijn vragen.

Is het niet zo dat degene die fouten heeft gemaakt die ook moet herstellen en was het niet te voorspellen dat de KPN het probleem dat door de gemeente is veroorzaakt niet op hr kosten gaat oplossen? Wat is nu eigenlijk het standpunt van wethouder Rijnen zelf? Eerst zeggen dat je je schaamt voor de procedure die gevolgd is en vervolgens de bewoners met de gevolgen laten zitten. Natuurlijk heeft de KPN geen zin om die mast te verplaatsen. Na jaren hebben ze eindelijk de voor hen ideale locatie. Een college dat fouten maakt naar haar inwoners moet haar verantwoordelijkheid nemen. PrO neemt geen genoegen met het antwoord van wethouder Rijnen en zal het College vragen de door haar toedoen ontstane situatie op te lossen. Inmiddels loopt ook een door wijkbewoners aangespannen procedure tegen het besluit bij de Raad van State.

Aldus de visie van Pro; de houding van de gemeente is ondertussen ruim voldoende bekend, elke medewerking om de zendmast tegen te houden is achterwegen gebleven.

Het kan ook anders, zelfs gratis!

Opvallend is dat na een rechterlijke uitspraak over een vergelijkbaar geval in Breda de gemeente niets heeft hoeven betalen! De gemeente heeft daar op aandringen van omwonenden een vergunning moeten intrekken en nog opvallender, geen kosten hoeven betalen aan het telecom bedrijf. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat deze gemeente de zendmast tijdig heeft tegen gehouden, hetgeen in Oisterwijk niet het geval is geweest.

Het verloop van die soap kunt u hieronder lezen:

Zendmast soap (deel 7)

Oisterwijk 15-4-2010

Marjan Bastiaan niet blij met communicatie.

Het begint een echte soap te worden. Nog net niet elke dag maar elke week of soms twee keer per week komt er een berichtje bij. Vandaag de reactie van Marjan Bastiaan op het college besluit en met name de uitleg van hen op hun motivatie.

Naar aanleiding van het college besluit de zendmast te laten staan zijn ook de vragen van Pro lijsttrekker Marjan Bastiaan beantwoord. Voor wie wil kan het hele vehaal lezen Klik hier. In het kort komt het neer op wat al eerder is vermeld: de gemeente heeft volledig voldaan aan de procedure. Tenminste op papier.

Comunicatie met de burger

De praktijk is echter volgens Marjan Bastiaan anders: Er is in het eerste halfjaar 2009 wel regelmatig gecommuniceerd met de volkstuinenvereniging, maar pas na aandringen in maart 2010 met de mensen die in de omgeving wonen. Hoe hadden deze omwonenden met de cryptische omschrijvingen in de Nieuwsklok ooit kunnen weten dat die mast zo dicht bij hun huis kwam te staan? Waarom zijn zij ook niet bij de bijeenkomsten met de volkstuinenvereniging betrokken?

Verwachting van de raad

Het geeft goed weer dat de gemeentelijke organisatie in dit geval waarchijnlijk wel heeft voldaan aan haar wettelijke verplichtingen, echter niet aan de verwachtingen van de raad: De afspraak met de raad was dat alle omwonenden actief geinformeerd zouden worden als er sprake zou zijn van plaatsen van een UMTS mast. De interpretatie die nu aan de communicatie wordt gegeven is in ieder geval niet zoals PrO het zich voorstelde toen het raadsbesluit werd genomen.

Het vermoeden wat opkomt bij omwonenden is dat men bij de gemeente vooral veel communiceert met positieve berichtgevingen en allerlei actieve positieve zaken ruim onder de aandacht brengt. Minder positief nieuws of informatie waar men protest op verwacht wordt beperkt tot het wettelijk noodzakelijke.

Lees hieronder de eerder soap delen, wij volgen


Gemeente kiest (deel 6)

Oisterwijk 13-4-2010

Gemeente bestuur kiest voor de zendmast, omwonenden en raad aan zet.

Gemeente kiest

De burgemeester en wethouders hebben afgelopen week besloten de zendmast aan de Apollolaan te laten staan. De bezwaren die zijn geuit van omwonenden worden door het gemeente bestuur niet gezien als reden de vergunning in te trekken.

Bewoners aan zet

Nu er dit besluit is kunnen de betrokkenen alsnog naar de rechter. Ze kunnen een rechterlijke uitspraak vragen over dit besluit. Eerder heeft de rechter dit geweigerd omdat het bezwaar nog niet in behandeling was genomen.

Raad aan zet

Opvallend detail is dat Pro, een van de coalitie partijen, achter de bewoners staat. Die vragen om een respectvolle behandeling. Als men samen met Pro deze week de coalitie gaat vormen en daarmee dus de meerderheid in de vorige en nieuwe gemeente raad gaat vormen, zou men verwachten dat dit nog een meningsverschil gaat geven. De wethouders zouden namenlijk moeten uitvoeren wat die meerderheid wil.


Nog steeds zijn wij met hen van mening dat de communicatie zeer onduidelijk is geweest en de bouwvergunning feitelijk is afgegeven voor een andere locatie Het zou het College sieren als hier enige souplesse wordt getoond en met respect voor de leefbaarheid voor omwonenden en eerder genomen raadsbesluiten wordt omgegaan. Aldus de eerdere reactie van Mevr. Bastiaan van Pro.


Lees hieronder ook onze eerdere berichten

Rechter spreekt (deel 5)

Oisterwijk 6-4-2010

Zendmast blijft voorlopig, respect voor raadsbesluit ontbreekt nog!

Rechter spreekt uit

In een kort geding over het wel of niet rechtmatige plaatsen van onderstaande zendmast heeft de rechter voorlopig geen uitkomst geboden. Dat was ook niet te verwachten, immers heeft de bouwer van de mast alle recht en heeft de gemeente (op papier) de juiste procedure gevolgd.

Wel is er nog eens opening aangegeven. De omwonenden hebben bezwaar ingediend bij de gemeente en die zal eerst in behandeling genomen moeten worden. Daarna kunnen de omwonenden eventueel daar tegen in beroep. Met name over de praktische uitvoering van de procedure zouden ze een kans kunnen maken.

Gebrek aan respect?

Ondertussen echter lopen de kosten alleen maar op. Het zou dus zo kunnen zijn dat terugdraaien van het besluit voor de gemeente, dus uiteindelijk voor u en ik, zoveel geld kost dat we dat ook niet willen.

Het zal toch niet zo zijn dat de gemeente net zo lang wacht tot terugdraaien of aanpassen zo duur wordt dat dit niet reeel meer is? Mochten ze dit wel doen, of is dat mogelijk al zo, dan kunnen ze zoals het er nu naar uit ziet in ieder geval een onderzoek of reprimande verwachten van de nieuwe raad. Zo wordt er gesproken over het respect dat het college (burgemeesters en wethouders) zou moeten hebben voor de (juiste) omwonenden en uiteraard op een eerder genomen raadsbesluiten.

De zendmast staat (deel 4)

Oisterwijk 1-4-2010
Zendmast staat, einde discussie??
Deze week is de zendmast in het Westend geplaatst. Dit terwijl de discussie tussen de wijkbewoners en de politiek nog lopende is. De vergunning is verleend dus mag men ook gewoon doorgaan met de bouw. Eerdere protesten (lees hieronder) van zowel burgers als politiek hebben blijkbaar nog geen resultaat behaald.
Wat overigens niet wil zeggen dat hiermee de kous af is. Als omwonenden of politieke partijen aannemelijk kunnen maken dat er fouten zijn gemaakt en daarmee de vergunning onterecht is afgegeven, kan men alsnog de vergunning laten intrekken. Uiteraard zal er dan wel een vergoeding gevraagd worden door de benadeede partij. Hetgen helaas onze gemeenschap weer veel gedl gaat kosten.

Los van de kosten van deze mogelijk onterechte vergunning verstrekking zal er naar verwachting ook een politieke discussie ontstaan. Als het inderdaad zo blijkt te zijn dat er niet met de juiste omwonenden is gecommuniceerd kan het best zo zijn dat de raadsleden dit het college aanrekenen.
Het verhaal zal nog en staartje krijgen


Politiek valt aan (deel 3)

Oisterwijk 27-3-2010

Zendmast geeft rumoer in gemeente politiekPolitiek valt aan

De zendmast, de vergunning daarvoor en met name de locatie. Het zijn de onderwerpen van discussie die de afgelopen week naar aanleiding van gesprekken met omwonenden naar boven zijn gekomen.

Conform afspraak en procedure was er vooraf overleg met omwonenden, maar welke dan? Blijkbaar heeft men bij de verkeerde deur aangeklopt. De juiste/ werkelijke omwonenden hebben nu het nakijken. Of toch niet? De Ombudsman, rijdende rechter of desnoods zelf op de barricade!! Wij volgen met verrekijkers dit schouwspel op afstand, we willen niet te dicht bij staan als er klappen vallen!

Hier alvast 2 reacties op dit onderwerp vanuit de politiek:

Het standpunt van AB:

Dat die zendmast daar komt is gezien de gevolgde procedure legaal. Alleen heeft dit college wel met belanghebbenden gesproken, maar de vraag is met de juisten. De mensen van bijvoorbeeld de volkstuinen blijken wel gehoord, maar door de verplaatsing was het hun probleem ook niet meer.
De mensen die nu bezwaar maken zijn niet gehoord en misleid door die mast niet met de juiste naam bekend te maken. Dit blijkt een soort handelsmerk te zijn geworden van dit college, zo werden bij het Molenveldje wel de direct aanwonenden gehoord, maar niet de gebruikers. Al met al is het voor de omwonenden van die mast heel erg zuur, dat zij voor een voldongen feit staan zonder daar enige inspraak of invloed hebben kunnen hebben in tegen stelling tot anderen.


Het standpunt van Pro:

PrO heeft vragen gesteld aan het college over dit onderwerp. Het gaat om twee punten:
1. Klopt de plaats van bouwen wel met de aanvraag in de vergunning ?
2. Heeft het college wel op de afgesproken manier omwonenden betrokken bij het besluit over de plaatsing ? Dat laatste is namelijk door het college aan de raad toegezegd.Bewoners houden voet bij stuk (deel 2)

Oisterwijk 20-3-2010

UMTS/GSM zendmast zet aan tot boze leuzen Weg met deze sluipmoordenaar

Een hek kan De Pret niet drukken. Bewoners houden voet bij stuk, geen zendmast! Het hek is er afgelopen week neer gezet om spelende kinderen te behoeden voor gevaar. De vergunning voor de zendmast waarvoor vorige week een samenkomst en protest (lees hieronder) staat echter nog overeind. Ondanks dat de actievoerders deze vergunning graag ontbonden zien en hiertoe protesteren met duidelijke woorden en zelfs aanknopingspunten hebben de vergunning ongeldig te laten verklaren!

Vandaag zijn de tegenstanders welkom op het stadhuis voor een gesprek met enkele politieke partijen. Donderdag 25 maart staat een gesprek met burgemeester Hans Janssen op de agenda. Duidelijk is in ieder geval dat de zendmast er niet gaat komen, tenminste niet zonder slag of stoot. De spandoeken van vorige week donderdag hangen nu aan het hek, zo ook verwachten wij indien nodig de actievoerders met ketting aan de spijlen

Bewoners in protest (deel 1)

Oisterwijk 12-3-2010
UMTS/GSM zendmast zet aan tot boze leuzen Weg met deze sluipmoordenaar
In de wijk Westend is men bezig met de bouw van een UMTS/GSM zendmast. Omwonenden hebben een handtekeningen actie gestart en hebben vervolgens gisteren middag een samenkomst georganiseerd rondom de reeds geplaatste fundaties van deze mast.

Te laat?

Volgens de gemeente is er al in 2009 verguning verstrekt voor deze mast. Van de gelegenheid een zienswijze in te dienen tegen de ontheffing dan wel een bezwaarschrift in te dienen tegen de verleende bouwvergunning heeft niemand gebruik gemaakt. Hiermede heeft de bouwvergunning inmiddels onherroepelijke rechtskracht verkregen. Aldus de gemeente.

Er zijn fouten gemaakt door de gemeente die ze u verzwijgen. De gezondheid van onze kinderen, kleinkinderen en onszelf staan op het spel! Is het woord van de actievoerende omwonenden. Een spandoek met niet mis te verstane woorden markeert de plek.


De zendmast welke in het Westend geplaatst gaat worden zou nodig zijn om de groei van onze bebouwde kom en de groei van het aantal mobiele telefoon gebruikers te kunnen verwerken. Eerder zijn er verschillende discussies geweest over de gevolgen van zendmasten in relatie tot langdurige en voortdurende straling. De mening zijn hier verschillend over. Het gaat daarbij ook om het gebrek aan een keuze van de bewoners.

Of de actie groep een kans maakt de mast tegen te houden? Het is een lastig onderwerp, de vergunning is reeds verstrekt en de bouw begonnen. Mochten er echt fouten gemaakt zijn, of kan men aantonen dat de gemeente een niet kundige beslissing heeft genomen die de volksgezondheid kan schaden, zou een dergelijk protest kunnen helpen.

En de gevaarlijke situatie rondom de bouwplaats? Onderstaande foto spreekt voor zich. De gemeente zou met een sommatie aan de aannemer vrijdag nog een hek kunnen laten plaatsen, je moet er niet aan denken dat er een spelend kind op deze pinnen valt!

Voor het origineel met foto's zie:
www.oisterwijknieuws.nl/2010/06/sluipmoordenaar-en-zendmast-soap/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie