Winterswijk: Onderzoek UMTS-mast. Door wie?

zaterdag, 10 juli 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Winterswijkse weekkrant 5 juli 2010

Onderzoek UMTS-mast

WINTERSWIJK - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een verzoek tot plaatsing van een UMTS-mast nabij de Bataafseweg 10 niet bij voorbaat af te wijzen. Het college wil eerst de benodigde adviezen ontvangen en de raadscommissie Ruimte informeren alvorens verdere besluiten te nemen. Ericsson heeft namens T-Mobile een verzoek gedaan tot het plaatsen van de desbetreffende UMTS-mast.

De Wet ruimtelijke ordening biedt het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot een ontheffing van het geldende bestemmingsplan voor een antenne-installatie met een hoogte van minder dan 40 meter, ongeacht bebouwde kom of buitengebied. De verzochte UMTS mast is 37,5 meter hoog. Zodoende is het mogelijk de verzochte UMTS mast met toepassing van een ontheffing in combinatie met een bouwvergunning eventueel te verlenen.

Het principebesluit van burgemeester en wethouders wordt ter informatie voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte in september. Tijdens die vergadering kan worden ingesproken, indien men zich van te voren meldt bij de griffie van de gemeente Winterswijk (543 543) of kijk op www.winterswijk.nl/bestuur/raadscommissies.

Zodra alle informatie omtrent de nadere onderzoeken bekend is, neemt het college een besluit omtrent het al dan niet op starten van de vereiste procedures.

Voor het originele bericht zie:
www.deweekkrant.nl/artikel/2010/juli/05/onderzoek_umtsmast .

Opm. Stopumts:
Van wie ontvangt het college die adviezen? Van het antennebureau? De ingenieurs en natuurkundigen van de Cie. EMV van de Gezondheidsraad? Van de providers?
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie