Leusden: Rechter vernietigt besluit gemeente.

maandag, 05 juli 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Gerelateerd artikel: Berichten%20Nederland/4879 met opm. Stopumts.

Bron: Leusder Couranr 5 juli 2010

Rechter vernietigt besluit gemeente

LEUSDEN – De gemeente Leusden moet een nieuw besluit nemen over de plaatsing van een zendmast aan de Boswachter. De rechter vond dat de gemeente formeel niet juist gehandeld heeft en vernietigde het besluit. Het actiecomité 'Weg Zendmast Boswachter' volgt het proces met aandacht, maar wil nog niet inhoudelijk reageren.

Vodafone wil een hoge UMTS-mast op de Boswachter neerzetten. De gemeente stemde in. Juridisch is het lastig om zo;n vergunning te weigeren. De gemeente stelt zich op het standpunt dat iedereen mobiel wil bellen en dat er dus zendmasten in het dorp moeten zijn.
In eerste instantie zou de mast op het grasveld achter de Grienden geplaatst worden. Door logistieke problemen bleek plaatsing op die plek onmogelijk. Daarna kwam de Boswachter in beeld.

Buurtbewoners waren vanaf het begin gekant tegen het plan van de gemeente. Men richtte het comité 'Weg Zendmast Boswachter' op. De leden namen contact op met de fracties in de gemeenteraad. Ze wilden graag weten welke criteria Leusden hanteerde voor de plaatsing van zendmasten.

De gemeente bleek geen helder geformuleerd beleid te hebben. De gemeenteraad besloot daarop dat er een antennebeleid moest komen. De toenmalige wethouder Ago Salverda sputterde tegen. Hij meende dat het beleid duidelijk genoeg was.
Er kwam een nota over het antennebeleid. Het actiecomité leverde een grote bijdrage aan het uiteindelijke besluit. Ze gaf veel input, die voor een gedeelte door de gemeenteraad werd overgenomen.

De gemeenteraad besloot dat zendmasten minimaal 50 meter van woningen geplaatst moesten worden. Aangezien twee woningen bij de aangewezen plek op de Boswachter binnen de straal van vijftig meter staan, kon de zendmast daar niet geplaatst worden.
De bewoners waren blij. Vodafone stapte echter naar de bestuursrechter, omdat ze vond dat ze benadeeld werd. De rechter heeft het besluit van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad echter vernietigd.

De rechter oordeelde dat de gemeente te weinig rekening heeft gehouden met de belangen van Vodafone. Drie maanden eerder gaf de rechter op de zitting al aan dat de gemeente formeel niet juist had gehandeld. De rechter gaf de gemeente opdracht om een nieuw besluit te nemen.

,,De rechtbank heeft het besluit over de afwijzing van de bouwvergunning en vrijstelling van de antenne aan de Boswachter vernietigd. Dat betekent dat het college van burgemeester en wethouders opnieuw een besluit moet nemen'', aldus de gemeente Leusden.
,,Daarvoor worden alle argumenten heroverwogen. We weten op dit moment dus nog niet hoe de inhoud van het nieuwe besluit er uit gaat zien'', zegt de gemeente in een reactie.

,,We nemen het bericht ter kennisgeving aan en zullen het hele proces met zeer veel interesse volgen'', laat het comité in een reactie weten.

Voor het originele bericht zie:
www.leusderkrant.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Rechter-vernietigt-besluit-gemeente.562553.news .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie