Alphen aan de Rijn: Onderzoek naar de invloed van elektromagnetische velden op bomen opgestart

zondag, 04 juli 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Geplaatst 2 juli 2010, updated met relvante achtergrondinformatie 4 juli 2010

Gerelateerde berichten:
pdf/onderzoek_bomen_planten.pdf .
Berichten%20Nederland/2048
Berichten%20Nederland/3528

Bron: Gemeente Alphen aan de Rijn juli 2010

Onderzoek naar de invloed van elektromagnetische velden op bomen opgestart

Laboratorium Plantencelbiologie van Wageningen Universiteit en Research Centrum onderzoekt de invloed van elektromagnetische velden op bomen.

In Nederland maar ook in andere steden in Europa doemen steeds nieuwe boomaantastingen op. Scheuren, baststrepen, kerven, lichte streping, vlekvorming, bloedingen, bastknobbels in de boombast en takdegeneratie zijn voorbeelden van nieuw optredende aantastingen. Het aantal bomen met onbekende aantastingen breidt zich al drie jaar uit. Op dit moment hebben circa 1/3 van alle stedelijke bomen een onbekende aantasting. De zorg over de gezondheid en vitaliteit van bomen in het stedelijke gebied neemt toe.

Ondanks herhaaldelijk onderzoek door zowel de Plantenziektekundige Dienst (PD) als Wageningen Universiteit en Research Centrum (WUR) is een oorzaak niet achterhaald. Deze zomer brengt WUR een rapport uit met de nieuwste boomaantastingen.

Een biologische factor is na al het onderzoek vrijwel uitgesloten. Er moet rekening gehouden worden met een abiotische factor als veroorzaker van de nieuwe aantastingen. Een recent veranderde factor in het milieu die gelijk optrad met de nieuwe boomaantastingen, is de toename van het elektromagnetische veld. Dit veld is in de laatste jaren sterk toegenomen en ook zijn nieuwe frequenties in gebruik genomen.

Uit verkennend onderzoek in 2009, geïnitieerd door de gemeente Alphen aan den Rijn en in samenwerking met TU Delft, TNO en WUR, blijkt dat elektromagnetisme invloed heeft op de elektrische activiteiten van de boom. WUR voert in samenwerking met Alterra en Gemeente Alphen aan den Rijn (projectgroep boomaantastingen) tussen juni en september 2010 onderzoek uit of die invloed effect heeft op de plantweefsels, de bouw of de fysiologie (werking) van de plant.

Essen en kastanjes worden blootgesteld aan kunstmatig opgewekte elektromagnetische velden. Een referentiegroep, van gelijksoortige essen en kastanjes, wordt niet belast door EM velden. Alle overige omstandigheden zijn bij beide groepen planten gelijk gehouden. Er wordt onderzocht of er belangrijke verschillen optreden. De uitslag van het onderzoek wordt eind dit jaar verwacht.

Voor het originele bericht zie:
www.alphenaandenrijn.nl/Smartsite.shtml?ch=&id=63643 .

-------------------------------------

Toegevoegde achtergrondinformatie:


Betreft: Het onderzoek dat door Universiteit van Wageningen (WUR) wordt uitgevoerd.
Zie ook bovengenoemde website gemeente Alphen aan den Rijn www.alphenaandenrijn.nl/Smartsite.shtml?ch=&id=63643 .

Bijlagen:

1.
Rapportage 2009 WUR www.alphenaandenrijn.nl/INTERNET/Inrichting%20openbare%20ruimte/Documenten/Rapportage%20Wageningen%20Universiteit%20april%202009%20(2).pdf .

In de conclusie:
Opvallend is het dat er niet eerder beschreven aantastingen optreden in de buitenste bastlaag van de boom.
De aantastingen leiden tot verschillende visueel waarneembare kwetsuren.
Of de celdood, welke in de meeste gevallen aan de basis ligt van de aantastingen, van die cellen door een biotische of abiotische factor zoals straling is veroorzaakt moet nog vastgesteld worden.

2.
Rapportage 2008 WUR www.boomaantastingen.nl/wetenschap/Rapportage%20Wageningen%20Universiteit%20Boomaantastingen%20december%202008.pdf .

In de conclusie:
De consequenties van bastknobbels voor de vitaliteit zijn nog niet bekend maar bij het ontstaan van bastscheuren en necrotisch weefsel ontstaat er een situatie waarbij de boom meer vatbaar is voor ziekten en plagen.
Cosmetisch wordt de boom aangetast in zijn waarde hetgeen consequenties kan hebben voor de economische waarde van de boom. Na twee jaar intensief onderzoek naar een biologische factor en na het uitblijven van resultaat van dit onderzoek is niet uit te sluiten dat een externe niet biologische factor oorzakelijk verband heeft met de nieuwe aantastingen.
Verdiepend onderzoek op korte termijn is noodzakelijk.


3.
Rapportage 2006 / 2007 WUR www.alphenaandenrijn.nl/INTERNET/Communicatie/Documenten/Eindrapportage_Universiteit%20Wageningen%202007.pdf .

Aanbevelingen:
Omdat nu nog niet bekend is wat de oorzaak van de aantasting is maar wel dat het een recent optredend verschijnsel is dat met nadruk in het stedelijk milieu optreedt, moet aandacht gegeven worden aan veranderingen in dat milieu die recent of wel gelijktijdig optreden met het hier onderzochte fenomeen.
Aandacht zal zich derhalve moeten richten op veranderde factoren in de leefomgeving zoals recente veranderingen in luchtkwaliteit, bodemkwaliteit en veranderingen als het recent verschijnen van masten voor mobiele telefonie.
Om de ontwikkeling van bastknobbels als fenomeen en als individu te volgen zijn monitorexperimenten nodig. Kleinschalig zijn in Alphen aan den Rijn al monitorings-experimenten opgezet waarbij het ontstaan en ontwikkeling van bastknobbels in de tijd wordt gevolgd.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie