Hoogland: Actiegroep stapt naar de bestuursrechter te Utrecht

woensdag, 30 juni 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Gerelateerd bericht: Berichten%20Nederland/4838

Bron: Hooglandonline 29 juni 2010

UMTS Perikelen

Zendmast in Hoogland: Gemeente walst over bezwaren bewoners en conclusies Ombudsman heen

Op de valreep heeft het vorige College van B&W de bezwaren van omwonenden tegen de plaatsing van een veertig meter hoge UMTS-mast aan de Sportlaan te Hoogland ongegrond te verklaren.

De gemeente blijft dus bij haar beslissing om een bouwvergunning te verlenen voor een UMTS-mast in deze kinderrijke woonwijk, op steenworp afstand van basisschool De Horizon en pal naast peuterspeelzaal Dikkerdje Dap. Dit ondanks vele bezwaren van omwonenden; ruim vijfhonderd buurtbewoners ondertekenden een bezwaarschrift. En daarnaast waren er de bevindingen van de gemeentelijk ombudsman, die naar aanleiding van een klacht van een buurtbewoner, onderzoek deed naar de informatieverstrekking door de gemeente.

Conclusies ombudsman van tafel
In oktober 2009 concludeerde de Gemeentelijk Ombudman dat de gemeente de normen voor actieve en adequate informatieverstrekking had geschonden door een te beperkte kring van omwonenden te informeren over de mogelijke plaatsing van de zendmast. Slechts een kleine kring van direct omwonenden werd uitgenodigd voor een informatieavond.

Bij de afwijzing van de vele bezwaren gaat het College heel kort in op het rapport van de ombudsman: ‘Wij hebben goede nota genomen van het rapport en de conclusies van de ombudsman. Los daarvan stellen wij vast dat u - gelet op het feit dat u allen tijdig bezwaar heeft gemaakt - in onderhavige procedures niet in uw belangen bent geschaad.’

Een aantal Hooglanders, verenigd is de actiegroep ‘Stop UMTS Hoogland’ stelt dat dit een wel erg gemakkelijke manier is om de stevige conclusies van de Ombudsman terzijde te schuiven. Deze reactie bewijst eerder dat men geen enkele nota heeft genomen van de conclusies van de ombudsman, dat men niet inziet of wil inzien waar men in gebreke is gebleven en ook geen enkele intentie heeft om inzake de zendmast aan de Sportlaan omwonenden/belanghebbenden wel serieus te informeren. De buurtbewoner die de klacht indiende, werd ondanks de gestelde termijnen waarop dient te worden gereageerd, verder niet meer geïnformeerd door de gemeente. BPA-fractievoorzitter Ruud Schulten, destijds voorvechter voor een ombudsman in Amersfoort, is niet te spreken over deze handelwijze en heeft aangegeven hierover vragen te zullen gaan stellen.

Timing
Wat het besluit daarnaast bijzonder maakt is de timing. Sinds de hoorzitting op 23 maart ’09 was het wachten op een besluit, Maar op 11 mei jl., de dag dat het nieuwe college werd geïnstalleerd, besloot het vertrekkende college op de valreep om alle bezwaren ongerond te verklaren, de bouwvergunning te verlenen, om tenslotte het licht uit te doen. Een manier van werken die het vertrouwen in de lokale politiek niet bepaald ten goede komt.

Wat rest is de stap naar de bestuursrechter te Utrecht. De actiegroep ‘Stop UMTS Hoogland’ heeft hiertoe inmiddels actie ondernomen.

Voor het originele bericht zie:
www.hoogland-online.nl/nieuws/Algemeen/2648/UMTS_perikelen.html .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie