Ten strijde tegen mast van telefoonaanbieder Vodafone in Hupsel, Tubantia

donderdag, 21 juli 2005 - Categorie: Berichten Nederland

Zie: www.tctubantia.nl/regioportal/TC/1,1478,4379-Berkelland-Regionieuws!!__2791180_,00.html

BORCULO - Het plaatsen van een UMTS-mast aan de Groenloseweg in Hupsel bij Eibergen, past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De gemeente Berkelland is desondanks echter wel genegen mee te werken aan het verzoek van telefoonaanbieder Vodafone, maar dient daarbij ook rekening te houden met de mening van omwonenden.

En die zitten, zo bleek gisteren op een hoorzitting in het gemeentehuis in Borculo, lang niet allemaal te wachten op de 27,5 meter lange spriet die voor elektromagnetische straling zorgt. Een groot aantal buurtbewoners heeft de belangen in handen gegeven van P. Baakman van het adviesbureau Bawa uit Haaksbergen.

Baakman, die geen advocaat is en zich daarom maar juridisch adviseur noemt (‘Ik vraag ook maar een tarief van 75 euro per uur. Dat is te vergelijken met het loon van een loodgieter’  , heeft zich de laatste jaren opgeworpen als een waardig kruisvaarder tegen allerlei soorten zendmasten. ‘GSM of UMTS, het maakt niets uit. Ze zijn beide niet bevorderlijk voor de gezondheid van burgers. Ik hoop dat het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berkelland daar oog voor wil hebben bij het nemen van het besluit over het wel of niet laten plaatsen van de mast’, liet Baakman weten. Om daar strijdvaardig op te laten volgen: ‘En ik kan u nu ook al zeggen, dat we in beroep zullen gaan bij de rechtbank, mocht het college besluiten om toch in zee te gaan met Vodafone. U als gemeente bent niet verplicht de lijn van politiek Den Haag te volgen. Daar hebben ze het gevoel dat ze al die providers wel tegemoet moeten komen. Tenslotte hebben diezelfde providers zo’n 6 miljard euro neergelegd voor het verkrijgen van licenties. Ik hoop alleen dat u daar niet gevoelig voor bent.’

Baakman heeft de laatste jaren al met heel wat gemeentebesturen en ambtenaren om tafel gezeten. In zijn woonplaats Haaksbergen kreeg hij het gedaan, dat ze daar het besluit om een UMTS-mast te plaatsen weer introkken. ‘En zo kan ik nog wel een paar plaatsen noemen die voor onze argumenten overstag zijn gegaan. Andere gemeenten krijgen steeds meer twijfels over het gevaar van UMTS-masten. Het is de bedoeling dat over enkele jaren liefst 50.000 van die UMTS-masten in dit land worden geplaatst.’ Zuchtend: ‘Ik moet er toch echt niet aan denken.’

Het probleem voor Baakman en de zijnen is echter, dat er in dit land nog geen onafhankelijke rapporten zijn die waarschuwen voor het ‘levensbedreigende karakter’ van UMTS-masten. ‘Maar dat is op zich niet vreemd’, meent Baakman, ‘als je weet dat er zelfs in de Nationale Gezondheidsraad mensen zitten die een dubbele pet dragen. De zakelijke belangen zijn gewoon erg groot. Vroeg of laat zul je zien dat wij gelijk krijgen met al onze waarschuwingen. Ik denk zelfs dat het wel eens zou kunnen uitdraaien op een parlementair onderzoek.’

Of het college van B en W zich laat leiden door de woorden en beweringen van Baakman, dat moet over enkele weken blijken. Wat mogelijk meer gewicht in de schaal legt, is het verhaal van enkele buurtbewoners die al jaren last hebben van elektromagnetische straling. ‘Die straling zorgt er voor dat ik al dertien jaar allerlei klachten heb. Bijna niemand kon aangeven wat de oorzaak was, tot ik bij een arts in Lunteren was. Die wees me op de straling. Ik ben daar blijkbaar zeer gevoelig voor en ik weet dat dat geldt voor veel mensen. De gemeente Berkelland zou mij een groot plezier doen, door die UMTS-mast daar niet te laten plaatsen.’Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie