Hoogland: Actiegroep 'Stop UMTS Hoogland' naar rechter.

woensdag, 16 juni 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Gerelateerde berichten vindt u door in ons zoekvenster linksboven de term ''Hoogland'' in te voeren.

Bron: De Stad Amersfoort 16 juni 2010

Actiegroep 'Stop UMTS Hoogland naar rechter

HOOGLAND - De UMTS-mast aan de Sportlaan mag worden gebouwd. Naar nu blijkt, heeft het oude college van b. en w. op 11 mei 2010 - de allerlaatste dag dat het in functie was - een vergunning verleend voor de veertig meter hoge mast. Bezwaren van omwonenden tegen plaatsing werden ongegrond verklaard. De actiegroep 'Stop UMTS Hoogland' heeft aangekondigd naar de bestuursrechter te stappen.

Auteur: John Spijkerman

Veel Hooglanders zijn tegen de bouw van de antennemast dichtbij basisschool De Horizon en naast peuterspeelzaal Dikkerdje Dap. Ruim 500 buurtbewoners ondertekenden vorig jaar een bezwaarschrift. Er werd ook een klacht ingediend bij de lokale ombudsman. Die vond dat de gemeente te weinig omwonenden had geïnformeerd over de plaatsing van de zendmast. ,,In plaats van veertig hadden ze wel vierhonderd huishoudens moeten informeren'', zegt Heijerman. De gemeente had ook beter moeten motiveren waarom UMTS geen gezondheidsrisico's met zich meebrengt.

,,Een lastig dossier wordt er zo op het laatste moment doorheen gejast'', vindt woordvoerder Rolf Heijerman van de actiegroep 'Stop UMTS Hoogland'. Bij de vergunningverlening is het college voorbijgegaan aan een uitspraak van de ombudsman over de kwestie, vindt hij. ,,Men heeft geen enkele nota genomen van de conclusies van de ombudsman. Men wil niet inzien waar men in gebreke is gebleven en heeft ook geen enkele intentie om inzake de zendmast aan de Sportlaan omwonenden/belanghebbenden wel serieus te informeren.''

Volgens Heijerman heeft het college bij het verlenen van de vergunning niet gemotiveerd, waarom UMTS nu wel veilig zou zijn. Vanwege onduidelijkheid over de gezondheidsrisico's van UMTS werden vanaf februari 2005 tot en met februari 2007 tijdelijk geen vergunningen afgegeven voor UMTS-masten.

Het vorige college van b. en w. heeft lijkt tot het laatste moment te hebben gewacht om de kwestie af te ronden. In een brief aan de Hooglandse bezwaarmakers schrijft het college kennis te hebben genomen van het rapport en de conclusies van de ombudsman. ,,Los daarvan stellen wij vast dat u - gelet op het feit dat u allen tijdig bezwaar heeft gemaakt - in onderhavige procedures niet in uw belangen bent geschaad.'' De actiegroep 'Stop UMTS Hoogland' vindt dat de handelwijze van de gemeente het vertrouwen in de lokale politiek niet ten goede komt.

De Burger Partij Amersfoort (BPA) heeft het college vragen gesteld. De BPA vraagt zich af hoe het nieuwe college alsnog recht denkt te gaan doen aan de uitspraak van de ombudsman. BPA-fractievoorzitter Ruud Schulten vindt dat er gebruik gemaakt is van een 'juridisch foefje'. Hij vindt het 'triest, onbegrijpelijk en ook onbehoorlijk' dat het oude college wel de bouwaanvraag verleende, maar de afhandeling van de uitspraak van de Ombudsman doorschuift naar het nieuwe college. Dat nieuwe college is nu gebonden aan de vergunningverlening. Schulten verwacht niet dat het besluit nog kan worden teruggedraaid.

Voor het originele bericht zie:
drimble.nl/bericht/1039217 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie