Hilversum: Pleidooi Omwonenden bij hoorzitting gemeentehuis maandag 21 juni 2010 om 14.00 uur

zaterdag, 12 juni 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving op 12 juni 2010 onderstaand inleidend pleidooi van de omwonenden voor de hoorzitting van 21 juni a.s.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als inleidende pleidooi zal Mevr. Miranda Jacobs als woordvoerster van de Belangengroep Hilversumse Meent Stralingsvrij het navolgende naar voren brengen.

Hilversum 21 juni 2010

Geachte Gemeente Hilversum,

In aanvulling op de zienswijze die Juridisch adviseur Baakman van rechtspraktijk BAWA heeft ingediend namens de belangengroep Hilversumse Meent Stralingsvrij wil ik nog het volgende inbrengen tijdens de hoorzitting van vandaag:

In de NRC Next van vrijdag 11 juni lees ik het bericht dat het mobiele dataverkeer in Nederland explosief groeit door het gebruik van iPhones (zie bijlage). T-Mobile is nu in sneltreinvaart nieuwe zendmasten aan het plaatsen. De iPhone is nu alleen nog maar officieel verkrijgbaar via T-Mobile maar over niet al te lange tijd is het te verwachten dat ook de andere providers zoals Vodafone en KPN de iPhone mogen verkopen. Een logisch gevolg hiervan is dat ook KPN en Vodafone nieuwe zendmasten zullen bijplaatsen als blijkt dat het huidige netwerk niet voldoet.

De reden dat ik dit bericht onder uw aandacht breng, is omdat ik voorzie dat de geplande mast naast de scholen in het hart van de Meent de komende jaren ook uitgebreid zal worden om aan de toename van mobiel internet te kunnen voldoen. Het gevolg is nog meer straling voor de schoolgaande kinderen en de bewoners van de Hilversumse Meent.

Gezien de opmars van de iPhone en de verwachte ontwikkeling van een uitbreiding van het mobiele netwerk wil ik nog sterker bepleiten om de geplande mast aan de rand van de Hilversumse Meent te plaatsen.
In diverse gemeentes in Nederland heb ik gezien dat de zendmasten aan de rand van dichtbevolkte wijken zijn geplaatst zoals in Arnhem (Rijkerswoerd) Hillegom en Almere. Ook in de ons omringende landen worden steeds meer zendmasten in buitengebied geplaatst en in Frankrijk worden zelfs zendmasten naast scholen afgebroken op basis van het voorzorgprincipe. Tevens zijn er een aantal Europese landen die voor een hogere veiligheidsfactor kiezen dan is voorgeschreven m.b.t. de blootstellinglimiet voor elektromagnetische straling. Italië en België hebben deze limiet verlaagd uit voorzorg omwille van de gezondheid van de bevolking! (bron Antennebureau).

Ik wil de gemeente Hilversum met klem vragen om rekening te houden met de gezondheid van (500!) schoolgaande zeer jonge kinderen en de bewoners van de Hilversumse Meent door het voorzorgprincipe te hanteren en de mast in buitengebied te plaatsen. Het is niet ondenkbaar dat pas over tientallen jaren de schadelijkheid van elektromagnetische straling wordt vastgesteld zoals dat ook jaren heeft geduurd met asbest, hoogspanningsstraling en roken. De overheid heeft als reactie daarop alsnog maatregelen genomen om de bevolking te ontzien.

Hopelijk gaat de overheid de komende jaren zorgvuldiger te werk dan nu het geval is met de plaatsing van de nog duizenden zendmasten die gepland staan. Omwille van de gezondheid van de bevolking en met name omwille van de gezondheid van de opgroeiende kinderen.

Mw. M. Jacobs
Wandelmeent 20
Hilversum

-----------------------------------------------------------------------------------

Op 11 juni 2010 berichtte Stopumts in deze zaak als volgt:

Hoorzitting gemeentehuis Hilversum maandag 21 juni 2010 om 14.00 uur
_____________________________________________________________

N.a.v. een door Rechtspraktijk BAWA uit Haaksbergen namens 52 inwoners van de Hilversumse Meent ingediende zienswijze met aanvullingen en bijlagen tegen de ontwerp-bouwvergunning met ontheffing voor een zendmast achter de sporthal in de Meent hebben B. en W. van Hilversum besloten een onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven overeenkomstig een overgenomen motie van de gemeenteraad. Momenteel is overleg gaande met de KPN, Stichting Hilversumse Meent en de belangengroep Hilversumse Meent Stralingsvrij.

Parallel aan voormeld onderzoek wil het Hilversumse Collge van B. en W. in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht voorgeschreven procedure een hoorzitting houden waar de zienswijzen mondeling kunnen worden toegelicht welke zal worden gehouden op 21 juni te 14.00 uur in de Dudokamer van het raadhuis. (Dudopark 1)Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie