Nijkerk: Ingezonden artikel van stralingsslachtoffer

woensdag, 02 juni 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Der Stad Nijkerk 2 juni 2010

Ingezonden: Glasvezel met of zonder zendmast in huis

,,Glashart is druk bezig geweest het glasvezelnetwerk in Nijkerk uit te rollen en veel mensen gaan hier gebruik van maken. Maar velen gaan over op draadloos internet, als ze dat al niet waren en ik wil toch wijzen op de risico's hiervan. Draadloos is handig, geen geknoei met al die draden die door elkaar lopen. Maar voor onze gezondheid is het niet zo best.
Veel mensen willen geen zendmast vlakbij hun woning of school van hun kinderen. En terecht... maar wat mij vaak bevreemd, is dat diezelfde mensen in hun eigen woning wel draadloos internet hebben, of een DECT telefoon. Dat zijn zendmastjes in je eigen huis! Beseffen mensen dat eigenlijk wel? En wat te denken van de draadloze babyfoon...?

Het aantal mensen dat echt ziek wordt van deze straling neemt toe en hun bewegingsvrijheid wordt steeds kleiner, omdat de stralingsbronnen zoals al die zendmasten, maar ook draadloze internetten en telefonie bij mensen thuis toenemen. Zelfs als je er niet direct ziek van wordt, is het nog maar de vraag of al die straling geen invloed heeft op je gezondheid.

Zo heeft het kennisplatform onlangs een rapport uitgebracht om wat duidelijkheid te geven over de eventuele relatie gezondheid - straling. Wetenschappelijk onderzoek zou niet bevestigen dat blootstelling aan elektromagnetische velden gezondheidsklachten kan veroorzaken. Een hele geruststelling, zou je denken, maar ditzelfde onderzoek bewijst het tegendeel ook niet: dat straling gn gezondheidseffecten heeft. En als je wat verder in de materie spit valt het op dat onderzoeken gesponsord door Telecombedrijven inderdaad weinig nadelige gezondheidseffecten te zien geven. Bij onafhankelijke onderzoeken is dat anders; daar komt wel degelijk naar voren dat straling invloed heeft op biologische en biochemische processen in ons lichaam! Dat verklaart tevens waarom klachten als gevolg van al deze straling zo uiteenlopend kunnen zijn en daarom herkennen veel mensen die relatie niet.

Bovendien is het niet ondenkbaar dat een dergelijke invloed op onze lichaamsprocessen niet direct te merken is, maar over een aantal jaren wel. Nu al is bekend, dat na jarenlang intensief mobiel bellen het risico op kanker enorm toeneemt. Wij zijn pas een aantal jaren in deze draadloze maatschappij, en wat al die straling op termijn met ons doet, kn nog niet eens onderzocht worden. Iedereen weet tegenwoordig dat we ons tegen natuurlijke straling als die van de zon moeten beschermen, maar aan onnatuurlijke straling met onbekende gevolgen, stellen we ons 24 uur per dag bloot.

Daarom zou de overheid er goed aan doen het voorzorgsprincipe te hanteren. Zoals geen zendmasten in woonwijken en zeker niet op of bij scholen; waarschuwingen voor mobieltjes en het gebruik van draadloos en DECT afraden, of een stralingsarme DECT aanschaffen. Maar helaas gebeurt dat niet. Wereldwijd wordt er echter wl gewaarschuwd het voorzorgsprincipe in acht te nemen. Het aantal zendmasten neemt in rap tempo toe en de techniek wordt steeds geavanceerder. Naast GSM en UMTS hebben we nog DECT, WLAN, WiFi, WiMax, C2000, HSPDA en het toekomstige LTE.

Dus zelfs al denkt u geen last te hebben van draadloze straling, voor uw eigen gezondheid en dat van de buurt kunt u beter met draadjes werken. Uw draadloze straling komt overigens ook bij uw buren naar binnen.''

Meer info: www.stichtingehs.nl, www.stopumts.nl

Freek van den Hengel, Nijkerk
033-2457713

Voor het originele artikel zie:
www.destadnijkerk.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Ingezonden-Glasvezel-met-of-zonder.548280.news .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie