Nieuwkoop: Opnieuw gesteggel over UMTS mast, update met aanvullende informatie.

dinsdag, 01 juni 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bericht oorspronkelijk geplaatst 28 mei 2010, update met aanvullende informatie 1 juni 2010

Bron: RTV Lokaal 28 mei 2010

Opnieuw gesteggel over UMTS mast

Nieuwkoop In de vorige raadsperiode was er al genoeg te doen over de plaatsing van UMTS masten en opnieuw laait de discussie en de emotie van inwoners op.

In 2009 heeft de gemeenteraad een beleid vastgesteld waarin ruimte was voor telecomaanbieders om masten te plaatsen. Uiteraard met allerlei regelgeving, maar t is allemaal vastgelegd. Aat van Putten (Samen Beter Nieuwkoop) wilde daar donderdag 27 mei op terug komen en had een motie. Hij stelt voor om te onderzoeken of de UMTS masten op een andere locatiegeplaatst kunnen worden.

Pien Schrama (MPN) was tegen de motie. Er is duidelijk beleid neergelegd in de vorige raadsperiode en daar moeten we nu niet meteen op ingrijpen. Daarbij komen er nog informatie-avonden voor de inwoners. Ook het CDA, de VVD en de SGP/CU sloten zich daarbij aan.

D66 en Progressief vonden de motie sympathiek en zijn blij met de informatie-bijeenkomst.

Wethouder Veninga wil niet naar KPN om te overleggen over een eventuele andere plek. De vergunning is afgegeven, na een lang, maar uiteindelijk duidelijk voortraject. Als KPN morgen wil beginnen, dan mogen ze dat doen. Ook Veninga bevestigde dat er nog een informatiebijeenkomst komt en daarbij verwacht zij ook KPN.

De stemming over de motie liep dan ook zoals verwacht werd. Van Putten vroeg nog om een hoofdelijke stemming, maar de partijen sloten gedisciplineerd de rijen. PN, D66 en SBN voor en CDA, VVD, MPN en SGP/CU tegen.

Voor het originele bericht zie:
www.rtvlokaal.nl/2-4-9518/nieuws/politiek/opnieuw-gesteggel-over-umts-mast .

Opm. Stopumts: Een informatie-avond door louter belanghebbende partijen, provider en antennebureau = Ministerie van Economische Zaken?

In reactie op bovenstaande berichtgeving ontving Stopumts onderstaande aanvullende informatie:

Beste heer, mevrouw,

Ter aanvulling op de berichten op uw site omtrent de geplande plaatsing van twee UMTS-masten in de gemeente Nieuwkoop wil ik u het volgende meedelen.

Tegen de lichte bouwvergunning voor oprichting van de mast (van bijna 40 meter) nabij het basisscholencomplex (tevens nabij sportpark De Dulen), heeft ondergetekende, tezamen met twee belanghebbenden, beroep aangetekend bij de Rechtbank Den Haag.

Op het moment dat onverhoopt aanstalten gemaakt wordt om toch met de oprichting van de mast te beginnen zullen we een voorlopige voorziening aanvragen om dat, lopende de rechtszaak, te voorkomen.

De opmerking van wethouder Veninga: ''Als KPN morgen wil beginnen, dat mogen ze de dat doen.'' is dus lichtelijk voorbarig.


Waarvan acte.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie