Winterswijk: Actiegroep strijdt al drie jaar en blijft strijden tegen plaatsing van zendmast.

dinsdag, 25 mei 2010 - Categorie: Berichten Nederland

WINTERSWIJK – De Actiegroep Geen UMTS-mast bij Bargerbosch en de Rikker gaat verder met actievoeren tegen de plaatsing van de mast nabij de Waliënsestraat 127.

Drie jaar lang voert de groep al actie. Voornamelijk omdat de straling van een UMTS-mast volgens Duits onderzoek gezondheidsklachten oplevert. Ook wordt door deskundigen de sterfte onder bijen toegeschreven aan de straling van de masten: het ‘navigatiesysteem’ van deze voor onze ecologie onontbeerlijke dieren raakt ontregeld door de straling, waardoor de bijen hun thuishaven niet kunnen terugvinden, waardoor het bijenvolk uitsterft. Bovendien trekt de Actiegroep de noodzaak van het plaatsen van een dergelijke mast in twijfel.

Theo Meijerink van de Actiegroep: „De overheid hanteert onderzoeksresultaten, volgens welke er nog geen bewezen risico’s zijn van de straling. Logisch dat men dat concludeerde, want die onderzoeken dateren van een moment toen er nog geen langjarige ervaring met straling van dit soort masten was. Om de simpele reden dat er nog niet zo lang gebruik wordt gemaakt van deze zendmasten. Intussen zijn er recentelijk in Duitsland en Zwitserland onderzoeken verricht, waarbij wel gezondheidsrisico’s zijn aangetoond. Helaas mag gezondheid volgens de overheidsregels niet meer als argument worden gebruikt tegen de masten.”

Andere mogelijkheden zijn er wel. Peter Kuska, ook lid van de Actiegroep, zegt: „De locatie achter de algemene begraafplaats is sinds december afgeschreven. Als reden daarvoor wordt – onder andere – genoemd dat er veel vleermuizen zijn op die locatie. Nou, op de nu voorstelde locatie zijn ook heel veel vleermuizen. Bovendien zitten er veel egels en in de sloot naast het bosje zitten veel bruine kikkers en andere beschermde diersoorten. Ook is dit bosje onderdeel van een soort van ecologische verbinding, bekend als foerageergebied van veel dieren. Dat is ook een reden om af te zien van deze locatie. Bovendien zijn er in dit bosje – waar wel één heel oude eik staat – onvoldoende grote bomen om de mast enigszins aan het zicht te onttrekken. Dat betekent horizonvervuiling, en dat is ook een reden – vaak gehanteerd – om een dergelijk bouwwerk in het buitengebied tegen te houden.”

De Actiegroep hoopt dat er veel mensen zullen zijn die hen steunen. Henk te Lintum: „We hebben in deze woonwijken geflyerd, met het verzoek om ons protest te ondersteunen, niet alleen door een handtekening maar ook met een toezegging van een bedrag van 10 euro. Want als de gemeente niet op haar besluit terug komt, zullen we in beroep gaan, en om dat op de juiste manier en succesvol te kunnen doen, is geld nodig voor juridische ondersteuning. Wie ons wil steunen, kan mailen naar geenumtsbargerbos_rikker@hotmail.com.”

Telefonisch contact opnemen met de Actiegroep kan ook, via onder andere Henk Rotteveel, tel. 514792, Peter Kuska, tel. 519303 en Henk te Lintum, tel. 515250.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie