Hilversum: SP bekent kleur. Wat is de mening van de andere politieke partijen?

donderdag, 13 mei 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: SP Hilversum 7 mei 2010

UMTS in de Meent - 4

UMTS Mast

Deze week is de sluitingsdatum van de bezwaartermijn voor of eigenlijk tegen de UMTS-mast in de Hilversumse Meent.
Over niet al te lange tijd zal duidelijk worden of het college van burgemeester en wethouders (B&W) zich aan de gemaakte afspraken heeft gehouden of gaat houden.

Komt het college zijn afspraken na?
Op 7 april 2010 is er door de toen zittende wethouder milieu een motie overgenomen die nu door het nieuwe college van B&W uitgevoerd moet gaan worden. Met deze motie gaf de gemeenteraad het college van B&W opdracht eerst één of meer alternatieve locaties voor de UMTS-mast te onderzoeken samen met bewoners en KPN. Totdat dit onderzoek is verricht en de gemeenteraad over de resultaten heeft gesproken, mag de gemeente Hilversum geen ontheffing verlenen voor plaatsing van de zendmast. De motie had sympathie en steun van nagenoeg alle partijen.

Deze motie werd door ons ingediend ingediend omdat tijdens het politiek café van 1 maart 2010, in de Meent, bleek dat er geen daadwerkelijke inspanningen zijn verricht om echt alternatieven te onderzoeken. Daarnaast bleek dat bijna alle politieke partijen bereid waren om mogelijke alternatieven te overwegen ook als zij daarvoor bijzondere keuzes moeten maken.

Een beleidsstuk een jaar in de la
Interessant detail is bij dit alles dat er al vanaf april 2009 een concept voorgenomen beleidsstuk voor plaatsing UMTS-masten in de la ligt. Op 8 april 2009 heeft de wethouder dit stuk terug getrokken na kritische opmerking van de raadsleden. Dit beleidsstuk zou op 7 april 2010 (let wel een jaar later!) weer op de agenda geplaatst worden maar wederom is dit stuk van de raadsagenda gehaald omdat het mogelijk controversieel zou zijn. Dat maakt beslissen voor het college van B&W wellicht wat lastig.

Desalniettemin zien wij vol vertrouwen en spanning uit naar informatie over: - de ondernomen acties van de gemeente en KPN; - de onderzochte alternatieven; - de mogelijkheden of beperkingen die deze alternatieven bieden - de uitkomsten van de hernieuwde gesprekken met de belanghebbende bewoners in de Meent; - het moment van behandelen van het nieuwe concept beleidsstuk plaatsing UMTS-masten.

In de eerst volgende raadsvergadering zullen wij hierover vragen stellen.

Voor het oorspronkelijk artikel zie:
hilversum.sp.nl/fractie/20100507_umts_in_de_meent.shtml .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie