De keerzijde van draadloos bellen.

dinsdag, 11 mei 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Betere Wereld 3 mei 2010

Vooruitgang: Alleen maar vooruitgang...?

Auteur: Alice Lentjes

Wat we nooit voor mogelijk hielden kan ineens: draadloos bellen. Opeens kunnen we gaan bellen waar en wanneer we maar willen. Ook op vakantie is het geweldig, we hoeven niet langer te zoeken naar een telefooncel want we hebben ons mobieltje altijd bij ons. Bellen met je beste vriendin terwijl je thuis de trap oploopt. Draadloos internetten, superhandig! En in huis hebben we een DECT telefoon. (DECT staat voor Digital Enhanced Cordless Telecommunications; draadloos bellen dus). En de slagroom op de taart is de smartphone waarmee je kunt bellen, internetten, fotograferen en de krant lezen tegelijk. Wat een zegeningen. Of toch niet?

Wanneer we eenmaal gewend zijn aan een bepaalde vooruitgang, is het haast niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Toch staan we er vaak niet bij stil dat er ook een keerzijde aan sommige gemakken kan kleven. Misschien willen we dat ook liever niet weten. Maar feit is, dat er een groep mensen letterlijk ziek wordt van de enorme straling die al deze 'vooruitgang' met zich meebrengt. Je ziet ze niet zo vaak om je heen, want ze zijn gedwongen tot een sociaal isolement. Hun actie radius wordt steeds kleiner omdat de stralingsbronnen, zoals GSM- en UMTS-masten maar ook de toename van draadloos internetten bij mensen thuis in aantal en sterkte toenemen. Maar zelfs als je geen last hebt van straling is het nog maar de vraag of het geen invloed heeft op je gezondheid. En de kans is groot dat een flink deel van 'vage' lichamelijke klachten er alles mee te maken heeft.

Verdeeld

De wetenschap blijft verdeeld over de vraag of gsm-gebruik en draadloos internet wel of niet schadelijk is voor de volksgezondheid. Zo heeft het kennisplatform onlangs een rapport uitgebracht om wat duidelijkheid te geven over de eventuele relatie gezondheid - straling. Het geeft aan dat wetenschappelijk onderzoek niet zou bevestigen dat blootstelling aan elektromagnetische velden gezondheidsklachten kan veroorzaken. Een hele geruststelling, zou je denken. Maar als je wat verder in de materie spit valt het op dat onderzoeken gesponsord door Telecombedrijven inderdaad weinig nadelige gezondheidseffecten te zien geven. Bij onafhankelijke onderzoeken is dat anders. Bovendien is het tegendeel, dus dat straling geen gezondheidseffecten geeft, ook niet bewezen. Daarom zou de overheid er goed aan doen het voorzorgsprincipe te hanteren. Zoals geen zendmasten in woonwijken; waarschuwingen voor mobieltjes en het gebruik van draadloos en DECT afraden. Maar helaas gebeurt dat niet. Wereldwijd wordt er echter wél gewaarschuwd het voorzorgsprincipe in acht te nemen.

mobiele telefonie

Tomatenplanten
En ook al begrijpt de wetenschap (nog) niet helemaal hoe straling inwerkt op het menselijk lichaam, dat wil niet zeggen dat er geen effecten zijn buiten de al onderzochte en veilig bevonden kleine opwarmingseffecten. Heel wat mensen melden gezondheidsklachten te hebben van straling. Vaak hadden ze die klachten lange tijd zonder te weten wat de oorzaak was. Een soms jarenlange zoektocht geeft dan eindelijk duidelijkheid en er worden maatregelen genomen, waardoor de klachten tenslotte verminderen. Tenminste in het eigen huis, want eenmaal buiten staan ze weer bloot aan het bombardement van draadloos internet van anderen en zendmaststraling. Opmerkelijk is dat onderzoek wel aan het licht heeft gebracht dat tomatenplanten een stofwisselingsreactie geven bij een stralingshoeveelheid die lager is dan die van een mobieltje. Ze maken een soort eiwit aan dat hoort bij een stressreactie. Dit verrassende inzicht leidde tot een soortgelijk onderzoek bij menselijke cellen met als uitkomst dat elektromagnetische straling wel degelijk aantoonbaar invloed heeft op de cellen. Vrij eenvoudig gezegd: in het membraan van de cellen zit een eiwit dat reageert op straling; dit geeft vervolgens aan de celkern en de hersenen boodschappen die je zou kunnen interpreteren als een alarmboodschap. De conclusie is dat het eiwit stressreacties in het hele lichaam geeft, het lichaam op scherp komt te staan en vervolgens steeds gevoeliger wordt voor straling.
En dan zijn bij de tomatenplanten 'alleen nog maar' de gsm-stralen onder de loep genomen en niet het voortdurende bombardement van draadloze netwerken zoals UMTS, DECT, WLAN, WiFi, wiMax, C2000, HSPDA en het toekomstige LTE.

Verkeerde aspecten

Veel krantenberichten over dit onderwerp gingen over onderzoek naar de relatie tussen het mobieltje en eventuele temperatuursverhoging in de hersenen. Het ging om een onderzoek in opdracht van de Gezondheidsraad. De uitkomst gaf niet veel relevants te zien. Maar de grote vraag is of het onderzoek zich wel op de juiste aspecten had gefocust. Want uiteindelijk gaat het om de be�nvloeding van de biologische en biochemische processen in het lichaam. Die verklaren waarom de klachten als gevolg van elektro-magnetische velden (EMV) zo uiteenlopend zijn en daarom herkennen veel mensen de relatie van hun klachten met EMV niet direct. Misschien helpen kleine aanpassingen, zoals het mobieltje niet in werking dicht op het lichaam dragen, de DECT-telefoon en de draadloze computer vervangen door apparaten met een snoer. Het valt te proberen. Helaas treft de straling van UMTS-masten ons tegenwoordig overal en altijd en hoe gevoeliger je bent hoe moeilijker het wordt om het te vermijden. En al heb je in je eigen huis alles 'in orde': Draadloos internet of de DECT telefoon van de buren kan in jouw huis meetbaar zijn.

Toch last? Afschermen kan.

Er zijn veel producten op de markt die claimen te helpen. Apparaten die ontstoren, neutraliseren, frequenties wijzigen of afschermen. Je betaalt er vaak een hoge prijs voor en niet alles helpt altijd voor iedereen. Sommigen hebben een mooie piramide staan of een bol, maar de vraag is of dit daadwerkelijk effect heeft om alle straling met zoveel verschillende frequenties aan te pakken.
Later toegevoegd commentaar StopUMTS: naar onze mening werken piramides, bollen, e.d. zeer waarschijnlijk helemaal niet.
Er is goede meetapparatuur te koop om je huis of werkplek door te meten en er zijn zelfs al vrij eenvoudig maatregelen te treffen om de ruimte zo stralingsarm mogelijk te laten zijn. Kijk voor meer informatie op:

www.stichtingehs.nl
www.vitalitools.nl
www.stopumts.nl
www.electrosense.nl

Voor het originele artikel zie:
www.debeterewereld.nl/Artikelen/2934/De_keerzijde_van_draadloos_bellen#r1559 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie