'De Gezondheidsraad kan wel zeggen dat er niets aan de hand is maar het is niet goed uitgezocht'

dinsdag, 11 mei 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Facility Management Magazine 10 mei 2010

Elektromagnetisch vraagstuk voor facility managers

Heeft elektromagnetische straling effect op de gezondheid van de mens? Deze vraag is een onderwerp waar ook veel facility managers en gebouwbeheerders mee geconfronteerd worden. Want hebben zendmasten, mobiele telefonie, de draadloze muis en het scanpoortje bij winkels en bedrijven nu wel of geen effect op de gezondheid van de mens? Steeds vaker maken we gebruik van draadloze communicatienetwerken om mobiliteit en nieuwe werkvormen te ondersteunen.

Wel veilig

Eric van Rongen van de Nederlandse Gezondheidsraad stelt dat de in Nederland geldende blootstellinglimieten volkomen veilig zijn. Van Rongen: ‘Het gaat hier om subtiele effecten, kleine veranderingen in de natuurlijke hersenactiviteit, die op zich geen aanduiding zijn van gezondheidseffecten. Het zijn effecten op een biologisch systeem, die dit systeem in heel geringe mate beïnvloeden. Er zijn geen aanwijzingen dat deze effecten de gezondheid negatief kunnen beïnvloeden.’

Niet veilig

Hoogleraar Milieukunde Lucas Reijnders is daarentegen een geheel andere mening toegedaan: ‘Er wordt al heel lang onderzoek naar effecten van EM-velden gedaan. Zo is vanwege de 50Hz-straling van het hoogspanningsnet veel epidemiologisch onderzoek uitgevoerd bij grote groepen mensen die in de buurt van een hoogspanningsleiding wonen. Wat je daar ziet is een vergrote kans op kinderleukemie. De Gezondheidsraad kan wel zeggen dat er niets aan de hand is, maar het is gewoon niet goed uitgezocht.’

Beide heren komen in Facility Management Magazine 180 ruimschoots aan het woord. In twee afzonderlijke interviews leggen zij hun visie uit.

Voor het originele artikel zie:
www.fmm.nl/nieuws/nieuws/elektromagnetisch-vraagstuk-voor-facility.37237.lynkx .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie