Gemeentebestuur van Haaksbergen volgt slaafs autoriteiten inzake elektromagnetische straling.

woensdag, 28 april 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Gemeentebestuur van Haaksbergen volgt autoriteiten in elektromagnetische stralings theorie.

HAAKSBERGEN - Het gemeentebestuur doet zelf geen onderzoek naar de gezondheidsrisico's ten gevolge onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling van de inwoners. Een groep ondernemers verzet zich tegen het verkokerd kijken en denken van de locale volksvertegenwoordigers. Bijkomend probleem is dat hoe wetenschappelijk onderzoek dient te worden uitgevoerd niet bij wet is geregeld.
Haaksbergen .....kijk even op pagina 7 van het rapport van het RIVM van 6 juni 2006. De data van het Zwitsers onderzoek is niet openbaar en stonden deze het RIVM niet ter beschikking.

Niet vermelding van het weglaten der outliers door de Zwitserse onderzoekers diskwalificeert een wetenschappelijk onderzoek. Dat had de gezondheidsraad c.q. de Heer van Rongen moeten melden en dat is niet gebeurd.
De hoge maatstaven die de Gezondheidsraad oplegt aan telecomkritische onderzoeken waren klaarblijkelijk niet van toepassing voor het Zwitserse onderzoek dat toch een beslissende rol heeft gespeeld in de politieke acceptatie van de UMTS uitrol en nog steeds bij de jurisprudentie daarover. Vreemd dat de ruwe computerdata en overige wetenschappelijke rapportgegevens nog steeds ontbreken. Droom maar rustig door gemeentebestuur van Haaksbergen. Doch na de outlierskwestie in het Zwitserse COFAM-2 rapport zeggen alle nadenkende inwoners uit Haaksbergen net als Albert Einstein: Unthinking respect for authority is the greatest enemy of truth ( De grootste vijand van de waarheid is het onbedachtzame respect voor autoriteiten).

Voor het origineel zie:
www.deweekkrant.nl/artikel/2010/april/28/gemeentebestuur_van_haaksbergen_volgt_autoriteiten .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie