Harenkarspel: Irritatie over twee UMTS masten op driehonderd meter van elkaar .

zaterdag, 24 april 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: NHD 16 april 2010

Harenkarspel - Een beetje irritatie in de commissie ruimtelijke zaken, woensdagavond.

Auteur: Harmke Snijdewind

DIRKSHORN

Al eer­der dit jaar kwam de aanvraag voor het plaatsen van twee UMTS masten in Dirkshorn ter sprake. Marius Kant (HIB) vroeg toen aan wethouder Jos de Groot of door het opschalen van de ene mast wellicht de tweede overbo­dig zou kunnen worden. „Er ko­men er twee, amper driehonderd meter van elkaar. Een op bedrij­venterrein De Banne en een bij het meertje van Dirkshorn. Mis­schien dat er dan een kan wegval­len?’

Kant constateerde nu dat de wethouder niet de moeite had genomen daar bij KPN naar te informeren en mopperde er over. Of de wethouder daar nog com­mentaar op had, informeerde commissievoorzitter Kees Fran­cis. „Nee,'' luidde het korte ant­woord. De demissionair wethou­der werd daarop verzocht de kwestie door te spelen aan zijn opvolger, die volgende week officieel wordt geïnstalleerd.

Voor het originele bericht zie:
www.stichting-jas.nl/newsread.asp?newsID=14763 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie