Katwijk: Gemeente wil zendmast laten ''vernieuwen''.

vrijdag, 23 april 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Gemeente Katwijk april 2010.

Ter inzage: Zeeweg 82 t m 142a, Katwijk Vernieuwen van de zendmast
Ter inzagetermijn van 16 april 2010 tot en met 27 mei 2010

Procedure: Art. 3.23 Wro

Dit ontwerpbesluit ligt binnen bovenstaande termijn ter inzage op het gemeentehuis en de servicepunten. Gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Desgewenst kan op elke werkdag op het gemeentehuis van 9.00 tot 12.00 uur op deze stukken een toelichting worden gegeven. Meer informatie over de manier waarop u een zienswijze indient, vindt u onder het kopje “producten en diensten/bezwaar en beroep” op deze website.

Voor het originele bericht zie:
www.katwijk.nl/ktw/internet/webgen.nsf/%28framesets%29/Start?opendocument&Body=http://www.katwijk.nl/ktw/internet/webgen.nsf/page?openagent&id=_7EDD181A5453F724C12577050048BB44 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie