Zierikzee: Zeeuws Platform Stralingsrisico (ZPS) is teleurgesteld.

maandag, 19 april 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Gerelateerd bericht: Artikelen/4661

Bron: BN De Stem 19 april 2010

Scheuring in front straling

ZIERIKZEE - Het Zeeuws Platform Stralingsrisico (ZPS) is teleurgesteld over de houding van het landelijk Kennisplaform Elektromagnetische Velden en Gezondheid.
Volgens secretaris Dieneke Parlevliet schoffeert de organisatie de maatschappelijke klankbordgroep.

Drie belangengroepen, waaronder Stop UMTS, zijn per direct uit de klankbordgroep gestapt. Ze voelen zich niet serieus genomen door het van overheidswege ingestelde platform. De ingebrachte ervaringen en kennis werden steeds terzijde geschoven en zelfs afgedaan als problemen die vooral 'tussen de oren' zouden zitten, aldus de organisaties in een gezamenlijk persbericht.

''Dit is onbehoorlijk bestuur en volstrekt niet democratisch. Wij kunnen ons dus voorstellen dat men hier uit stapt'', reageert Parlevliet. Het Nationaal Platform Stralingsrisico, waar ook het ZPS direct aan is gelieerd, beraadt zich nog op haar positie in deze kwestie. ''Wij kunnen ons als ZPS goed voorstellen dat men zich niet meer wil laten gebruiken als bliksemafleider.'' Toch hoopt Parlevliet op een aanblijven, juist om dit 'aan de kaak te stellen'.

Voor het originele bericht zie:
www.bndestem.nl/algemeen/6565924/Scheuring-in-front-straling.ece .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie