Barneveld: Gemeente heeft gelijk maar verschuilt zich achter het antennebureau.

zondag, 28 maart 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Scherpenzeelse Krant 22 maart 2010

'UMTS-mast in toren Bethelkerk niet te blokkeren'

BARNEVELD Het college van burgemeester en wethouders heeft geen mogelijkheden om de bouw van een UMTS-installatie in de Bethelkerk aan de Groen van Prinstererlaan in Barneveld tegen te houden.

Dat blijkt uit beantwoording van schriftelijke vragen die het CDA onlangs stelde. De UMTS-mast, die geplaatst wordt door telecomprovider T-Mobile, is volgens het bedrijf nodig voor ondersteuning van het netwerk voor mobiel internet.
T-Mobile probeert al enkele jaren om de mast in de kerktoren te plaatsen en heeft hiervoor toestemming van het kerkbestuur. Omwonenden zijn faliekant tegen de komst van de mast en vrezen schadelijke gevolgen voor hun gezondheid.

De vraag of het college bereid is om T-Mobile te wijzen op de maatschappelijke onrust die bij omwonenden leeft, blijft in het stuk onbeantwoord. Wel zoomt het college in op hoe het zit met eventuele benodigde vergunningen.
Zo is een milieuvergunning niet nodig, omdat het om een installatie gaat die niet meer dan vier kilowatt zendvermogen heeft.
Een bouwvergunning is alleen nodig als de installatie, gemeten vanaf de voet van het te plaatsen systeem, hoger dan vijf meter is.

Dat is voor de UMTS-mast in de Bethelkerk niet het geval, bevestigt een woordvoerder van T-Mobile vandaag. ,,Alles komt binnen te staan, aanvankelijk zouden er schakelkasten aan de buitenzijde komen, maar die kunnen ook binnen geplaatst worden. Daardoor is geen bouwvergunning nodig.''
De gemeente merkt op dat er daarom ook geen bouwaanvraag is binnengekomen. ,,Opgemerkt dient te worden dat wij primair de taak hebben om een bouwplan te beoordelen zoals het bij de gemeente is ingediend. Wij zullen geen actieve rol spelen in het zoeken naar alternatieven.''

Het college wijst ten slotte op het bestaan van het Antennebureau (www.antennebureau.nl), waar omwonenden terecht kunnen die nadelige gevolgen verwachten van de UMTS-mast. ,,Zij geven voorlichting, informatie en advies aan burgers, lokale overheden, woningcorporaties, zorgverleners en andere genteresseerden. Een ieder kan daar terecht met vragen over gezondheid, wet- en regelgeving en techniek.''

Voor het origineel zie:
www.scherpenzeelsekrant.nl/page/Plaatsnamen/Barneveld/UMTS-mast-in-toren-Bethelkerk-niet.513383.news .

Opm. Stopumts: De gemeente heeft gelijk waar zij zegt buitenspel geplaatst te zijn voor zendinstallaties lager dan 5 meter. Zij verwijst echter door naar het antennebureau zonder te melden dat die instantie fungeert als het propaganda-instituut van het Ministerie van Economische Zaken, in het leven geroepen om ''de plaatsing van zendmasten in Nederland te faciliteren''.
Wanneer toont er eindelijk een gemeente de moed om te zeggen dat zij niet verder mee wil werken aan de misleiding van haar burgers? Zijn er nog ambtenaren in Nederland die ervoor uit durven te komen dat ethische grenzen overschreden worden?
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie