Haarlem: Planetenwijk vreest straling Immanuelkerk. Voorlichtingsavond? Commentaar Stopumts.

dinsdag, 16 maart 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Geplaatst 15 maart 2010, gewijzigd 16 maart 2010.

Gerelateerd bericht: Berichten%20Nederland/4586

Planetenwijk vreest straling Immanuelkerk

Auteur: Remco van der Kruis

Haarlem -

Buurtbewoners in de Planetenwijk willen snel af van UMTS- en GSM-masten in de toren van de Immanuelkerk. De kerkenraad van de Protestantse gemeente van Haarlem-Noord en Spaarndam zegt die eis niet langer zonder meer af te wijzen.

De kerk aan de Van Egmondstraat belegt dinsdagavond een voorlichtingsbijeenkomst. Ze wil wijkbewoners bijpraten over de stralingsrisico's van de twaalf masten in de kerktoren. Dat doet de leiding van de kerk door experts van de GGD en telecomproviders als KPN en T-Mobile in Noord uit te nodigen.

Buurtbewoners, verenigd in het comit 'UMTS de kerk uit', vermoedden eerst dat de Immanuelkerk het eigen stoepje schoon wilde vegen. Nu hebben ook zij de gelegenheid gekregen een eigen spreker morgenavond het woord te laten voeren tijdens de bijeenkomst. Het gaat om Alex Swinkels, lid van de klankbordgroep EMV Kennisplatform. Meer hierover in het HD van maandag

Voor het originele bericht zie:
www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/regionaal/haarlemeo/article5906542.ece/Planetenwijk-vreest-straling-Immanuelkerk- .

Opm Stopumts,

Wat de sprekers betreft: van Big Telecom hoeven de toehoorders geen objectieve voorlichting te verwachten.
Van het Antennebureau (gefinancierd door Economische Zaken) evenmin.
De GGD is verplicht het standpunt van de Cie. EMV van de Gezondheidsraad te volgen, een college dat zowel door haar samenstelling als door haar industrievriendelijke standpunten en publicaties zwaar onder vuur ligt.
Op de heer Swinkels na dus allemaal goed betaalde vertegenwoordigers van de niets aan de hand boodschap.
Lezers van Stopumts weten wel beter.


De bekende stralingsactivist en theoloog F. Lamris zond onderstaande brief naar het Haarlems Dagblad:

Lezersreactie naar Haarlems Dagblad, 15-03-2010

Theoloog verontrust over Telecomzenders in Immanuelkerk in Haarlem (bericht in uw krant dd 14-03).

Stralingszenders van de telecom, verborgen in een kerktoren, midden in een woonwijk. 'Geheel ongepast', aldus Lameris, theoloog en stralingsaktivist uit Zuidlaren.

Masten of zenders horen in het geheel niet thuis in een woonwijk (voorzorgsprincipe) vanwege de straling-gezondheidsrisico's voor de burgers en dit principe wordt inmiddels ook uitgedragen door het Europese Parlement, aldus Lamris.

Een kerk, die meewerkt aan onvrijwillige bestraling van de buurtbewoners, weet absoluut niet wat zij doet, aldus de theoloog, die enige tijd geleden een artikel publiceerde onder de titel: vals stralingsevangelie ontmaskerd Berichten%20Nederland/4171 .

Als de kerk wijs is, werkt zij volledig met de werkgroep mee, en werpt zij de met het telecomcontract verdiende centen in de offerkist voor een goed doel!

''Maak van het Huis van mijn vader geen zendinstallatie'' sprak Jezus toen hij onlangs op bezoek was bij het kerkbestuur!

Hij wees het kerkbestuur tevens op het feit dat het niet gepast is om via het Vaderlijke Huis porno te laten downloaden, een hobby die zowel bij wel als niet-kerkgangers zeer populair blijkt te zijn.

Hopelijk wordt dinsdagavond tijdens een bijeenkomst met de buurtbewoners in het kerkgebouw het enige en juiste besluit genomen.

Dan is de tempel weer gereinigd en kan het kerkbestuur weer met een goed geweten het ware evangelie van onze lieve Heer gaan verspreiden.


Einde bericht

Frides Lamris, Zuidlaren
050-4096142Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie