Haarlem: Omwonenden in actie tegen zendmast.

vrijdag, 12 maart 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving onderstaand persbericht:

-----------------------------------------------------------------

PERSBERICHT

Bezorgde buurtbewoners willen
UMTS DE IMMANUELKERK UIT!

16 maart 20.00 uur voorlichtingsavond UMTS en gezondheid
Als buurtbewoners van de Planetenwijk in Haarlem Noord en tevens het comité ‘UMTS de kerk uit’ willen we u informeren over de voorlichtingsavond van de Immanuëlkerk in Haarlem Noord over UMTS en gezondheid op dinsdag 16 maart. Deze voorlichtingsbijeenkomst is een reactie van het kerkbestuur op onze bezorgdheid als omwonenden over de effecten van de in de kerk geplaatste UMTS en GSM masten.

In de Immanuëlkerk staan 4 zendmasten met 12 antennes (GSM en UMTS) midden in een woonwijk. Als reactie daarop hebben buurtbewoners twee jaar geleden het comité ‘UMTS de kerk uit’ opgericht. Tot twee jaar geleden wisten buurtbewoners niet van de aanwezigheid van masten in de klokkentoren omdat dit van buitenaf niet is te zien.

De sprekers die de kerk voor de infoavond heeft gevraagd zijn mensen van KPN, Het Antennebureau, de GGD en de gemeente. Ons comité heeft zelf Alex Swinkels van Nationaal Platform Stralingsrisico’s bereid gevonden op deze avond te spreken.

Voorlichtingsavond: dinsdag 16 maart om 20.00 uur in de Immanuëlkerk op de van Egmondstraat nummer 5.

Namens UMTS de kerk uit,
Susanne GijsbersLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie