Utrecht: D66 stelt wethouder vragen over UMTS zenders te Vleuten

woensdag, 24 februari 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Stopumts ontving onderstaande informatie van D66 Utrecht 23 febr. 2010.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
30 Vragen van mevrouw G.A. Oskam
(ingekomen 17 februari 2010)

D66 heeft bericht gekregen dat er UMTS-zenders geplaatst zouden zijn vanaf oktober 2009 op de
Katholieke Kerk in Vleuten. Naast de kerk staat n van de grootste basisscholen van Vleuten, de
Willibrordschool.

D66 heeft hierover de volgende vragen:

1. Is een UMTS-zender onderhevig aan een bouwvergunning in de gemeente Utrecht? Zo ja, is
deze aangevraagd en verleend in dit geval?

2. Bij beschikking van de rechtbank van Den Bosch van 27 april 2007 is de weigering door de
gemeente Veldhoven van een vergunning tot plaatsing van een UMTS vernietigd omdat die
gemeente geen belangenafweging had gemaakt en geen antennebeleid had. Heeft de
gemeente Utrecht dat?

3. Is in de eventuele vergunningverlening rekening gehouden met het feit dat er een grote
basisschool vlakbij staat?

4. Er is een Europese limiet voor de blootstelling aan elektromagnetische straling van UMTSzenders.
Welke is dat? Wordt hierbij rekening gehouden met de blootstelling van kinderen aan
deze straling?

5. Hoe wordt er gecontroleerd op de normen voor elektromagnetische straling? Hoe is het overleg
geweest ten tijde van de plaatsing met bestuur, directie, ouderraad en medezeggenschapsraad
van de Willibrordschool?Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie