Tollebeek: Ondernemers zien umts-stralingsmast niet zitten. Rechtzaak te Zwolle.

woensdag, 17 februari 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Ondernemers Hoeboer en Wakker te Tollebeek gemeente Noordoostpolder. 17 febr. 2010

Ondernemers zien umts-stralingsmast niet zitten.

In een ruim 2,5 uur (10.30 uur – 13.15 uur) durende rechtszitting bij de arrondissementsrechtbank te Zwolle werd 12 feb. 2010 het bestuursrechtelijke KG behandeld in de Tollebeekse UMTS-zaak.
Ondernemers uit Tollebeek (gemeente Noordoostpolder) willen vanwege de gezondheidsrisico's geen mast op het woon-bedrijven terrein.

De gemeente had een ontheffing verleend aan KPN nadat de protestantse kerk in Tollebeek had geweigerd om de umts-zenders te plaatsen in de galmgaten van de kerktoren. In een volle rechtszaal hoorde het talrijke publiek het betoog van hun raadsman ( Paul Baakman van BAWA uit Haaksbergen) aan die planologische en gezondheids argumenten aanhaalde.

In het Zwitserse COFAM onderzoek zouden de outliers niet zijn meegenomen Reacties/2689/ en de samenstelling van de EMV-commissie van de gezondheidsraad zou niet onafhankelijk en onpartijdig zijn. De Radicom/GR-kwestie werd in beeld gebracht. De raadsvrouwe van KPN betoogde dat er niet voldoende dekking was en dat daarom gekozen was voor de plek. Twee woordvoerders van de gemeente betoogden dat de gemeente wel een goede afweging en ruimtelijke onderbouwing had gemaakt. Dit werd door Baakman fel bestreden want de gemeentelijke beleidsnota van 1999 waaraan zou zijn getoetst was volgens hem nimmer in werking getreden en was niet afgekondigd.

De KG-rechter gaf ter zitting toestemming aan een aantal ondernemers om ook het woord te voeren. De rechter werd er op gewezen dat er verschillende tekeningen bestonden met verschillende kadastrale lijnen. Na onderzoek zou zijn gebleken dat de zendmast slechts op 23 cm van buurmans erfgrens zou komen te staan. De aanwezige buurman weigerde medewerking bouw van de mast en bouw van een hek. Uitspraak over een week.

Bron: Ondernemers Hoeboer en Wakker te Tollebeek gemeente Noordoostpolder.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie