Raalte: Omwonenden zendmast UMTS naar Europees Hof te Straatsburg.

woensdag, 10 februari 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Stentor 6 febr. 2010 Updated naar 10 febr i.v.m. de actualiteit en gepubliceerde discussie.

Raaltenaren om UMTS naar Hof Straatsburg

Auteur: Raymond Korse.

RAALTE
Gé Halman en zijn buren richten zich met een klacht tot het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Ze hopen daar af te dwingen dat ze gevrijwaard blijven van de straling die van de vorig jaar maart aan de watertoren in hun straat geplaatste UMTS-antennes komt.

De procedure die ze in Nederland voerden, kwam ten einde toen in augustus vorig jaar de Raad van State hen in het ongelijk stelde. Belangrijkste argument in hun procedure is dat een woordvoerder van de gemeente Raalte tijdens de zitting voor de Raad van State, in juli vorig jaar, heeft verklaard dat de gemeente bekend is met het feit dat 'het Europese parlement zich zorgen maakt over de blootstelling van de bevolking en in het bijzonder bij die van kinderen en jongvolwassenen'.

Dat wetende had de gemeente volgens omwonenden ervoor moeten kiezen de antennes niet toe te staan. ,,Als er gerede twijfel is over de gezondheid, gaat de gezondheid altijd voor. Als je weet dat de Europese Unie zich zorgen maakt, dan is er sprake van gerede twijfel'', aldus Halman. ,,Ze weten er van. Dan handelen ze gewoon in strijd met de rechten van de mens.''

In het klaagschrift aan het Europese Hof wordt ook ingegaan op onder meer de belangenverstrengeling die critici van het Nederlandse antennebeleid herhaaldelijk aan de orde stellen. Het Ministerie van Economische Zaken laat zich leiden door de Gezondheidsraad. Deskundigen in die Gezondheidsraad hebben nauwe banden met de telecomindustrie. ,,Het is gewoon een kliek'', aldus Halman.

Als voorbeeld noemt hij in de brief Gert Burssaard, eigenaar van het bedrijf Radicom BV en adviseur van KPN, T-Mobile en Vodafone. Ook adviseert hij het Nederlandse ministerie van Economische Zaken, dat weer miljarden verdient aan licenties van de mobiele netwerken en bovendien voor 39 procent eigenaar is van KPN.

Voor het originele artikel met discussiestukken zie:
www.destentor.nl/regio/salland/6200356/Raaltenaren-om-UMTS-naar-Hof-Straatsburg.ece .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie