Noordoostpolder: Kerkbestuur in Tollebeek beter op de hoogte dan de gemeente. (2e upd + foto's)

zondag, 07 februari 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Geplaatst 3 febr. 2010. Updated met foto's 4 febr 2010. 2e update 7 febr. 2010

Bron: Verstuurpersbericht.nl 3 febr. 2010

NOORDOOSTPOLDER – Nadat een plaatselijke kerk van Tollebeek, na klachten van omwonenden, het contract voor plaatsing van een UMTS-antenne niet verlengde, heeft de gemeente toestemming verleend voor de bouw van een zendmast op een bewoond bedrijventerrein in dezelfde woonplaats. Een aantal gezinnen, met in totaal 10 kinderen, woont op nog geen zestig meter afstand van waar de antenne komt te staan. De basisschool ligt op 200 meter afstand. De bewoners zijn een gerechtelijke procedure gestart om plaatsing van de mast te voorkomen. Een voorlopige voorziening, om de bouw direct stil te leggen, is aangevraagd. De zitting is 12 februari 2010.

Internationaal onderzoek adviseert tenminste 400 meter afstand

‘Internationale rapporten en adviezen worden volledig genegeerd’, reageren Yvonne en Bart Beuken, woordvoerders van alle bewoners van het bedrijventerrein. ‘Ik kan me nog voorstellen dat de gemeente kiest voor een industrieterrein. Juist om te zorgen dat er geen mensen wonen op korte afstand van de mast. Maar op dit bedrijventerrein wonen wél mensen. Op dit bedrijventerrein staan mensen 24 uur per dag, 7 dagen per week bloot aan deze straling. Straling waarvan internationaal onderzoek aantoont dat het wel degelijk schadelijke gevolgen heeft.”

Een Duits onderzoek stelt dat er ‘significante veranderingen waarneembaar zijn in het bloedbeeld van mensen die wonen nabij zendmasten’. Duitse en Israëlische onderzoekers concluderen dat er ‘3 x meer kankergevallen zijn nabij zendmasten.
Frans en Spaans onderzoek meldt dat ‘mensen significant vaker ziek nabij (<300m) zendmasten’. Een Oostenrijks onderzoek toont aan dat er vaker hard- en vaatklachten worden geconstateerd bij mensen die wonen nabij zendmasten. Poolse en Oostenrijkse onderzoekers schrijven in hun rapporten dat zij waarnemen dat nabij zendmasten meer mensen last hebben van bloeddruk-, slaap- en concentratieproblemen, hoofdpijn en depressies.

Overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen

‘Heel nadrukkelijk melden onderzoekers dat juist kinderen tot 15 jaar extra gezondheidsrisico’s lopen als een zendmast te dicht in de buurt staat’, weet Yvonne Beuken. ‘Hoe kan het dan zijn dat de gemeente kiest voor deze locatie, met tien kinderen onder de 15 jaar op nog geen honderd meter en met een basisschool op nog geen tweehonderd meter afstand van de zendmast. Wij willen dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en plaatsing van de mast zo dicht bij woningen, onze kinderen en een basisschool verbiedt.’

Beuken verwijst naar een rapport van drs. Ir. K.T. van Biesen. ‘De Belgische overheid, de Franse overheid en de Europese Unie erkennen dat het noodzakelijk is met name stralingseffecten voor kinderen te beperken. De Belgische overheid geeft een brochure uit waarin wordt gewaarschuwd voor de effecten van gebruik van mobiele telefoons door kinderen. Deze waarschuwing is terecht, omdat hoogfrequente elektromagnetische velden veel dieper een kinderschedel binnendringen dan bij een volwassene.’

Antman werkend in opdracht van KPN
De mast die Antman aannemersbedrijf ABT , werkend in opdracht van KPN, wil laten plaatsen is 39,90 meter lang. ‘En dat is niet voor niets’, weet Beuken. ‘Diverse telecommunicatiebedrijven, waaronder KPN, hebben een convenant gesloten waarin staat dat voor antenne-installaties vanaf 40 meter toestemming van omwonenden gevraagd dient te worden. Ook wet- en regelgeving hanteert een grens van 40 meter. Dan is het op zijn minst onfatsoenlijk maatschappelijk ondernemen als je een mast wil plaatsen met een lengte van 39,90 meter.’ In het verleden heeft de eigenaar van de grond de bewoners toegezegd niet mee te werken aan plaatsing van de mast. ‘Helaas heeft hij daarna toch toestemming verleend voor plaatsing op zijn grondgebied.’

Iedereen weet van de risico’s voor de volksgezondheid
Zelfs al zou je alle wetenschappelijk onderzoek negeren dat wijst op de schadelijke gevolgen van straling, dan nog kan niemand onwetend zijn van het feit dat je in een ziekenhuis je mobiele telefoon moet uitzetten. Dit in verband met schadelijke straling. Een UMTS-zendmast geeft een veelvoud af van deze straling. Het is op zijn minst zeer onwaarschijnlijk dat die straling geen nadelige invloeden zou hebben op de gezondheid en apperatuur.

Meer informatie over stralingsbelasting is te vinden op een aantal websites, waaronder:
www.geo-phisics.nl . website van woonbioloog drs. Ir. K.T. van Biesen
www.bioinitiative.org . website met internationaal wetenschappelijk onderzoek
www.stralingsrisicos.nl . website van de Werkgroep Stralingsrisico’s
www.stichtingEHS.nl . website van de Stichting Elektrohypersensitiviteit

Bij dit persbericht treft u aan:
• Foto 1: Druk met de rechtszaak, stapels papier.
• Foto 2: Kinderen in de tuin spelend op 30 meter van de plek waar de mast komt.
• Foto 3: Drie huizen op minder als 60 meter afstand, aannemer werkt aan fundering ondanks rechtszaak
• Foto 4: Montage mast. Kinderen spelen in de tuin 30 meter v.a. de mast.
• Foto 5: Montage mast. Kinderen spelen tussen de huizen en school ca 120 meter v.a. de mast.
• Foto 6: Montage mast. Kinderen spelen tussen de huizen en school ca 120 meter v.a. de mast.
Deze foto’s kunt u, met naamsvermelding van de bron, kosteloos gebruiken bij plaatsing van het persbericht en/of een artikel naar aanleiding van dit persbericht.

Informatie voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met XXXXX en/of XXXXX, telefoon 1234 567890, e-mail E-MAIL.

Voor het originele bericht zie:
www.verstuurpersbericht.nl/17047-zendmast-in-aanbouw-nabij-woningen/comment-page-1/ .

Voor toelichtende foto's over de gekozen locatie in Tollebeek zie het bijgevoegde PDF bestand

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie