Epe: B&W hebben last van slappe knien, toch groen licht voor mast bij scholen.

woensdag, 03 februari 2010 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Stentor 3 febr. 2010

Toch groen licht voor mast bij scholen

B en W van Epe komen terug op hun beslissing om KPN Mobile een bouwvergunning te weigeren voor een UMTS-mast aan de W.G. van de Hulststraat.

Eerder had de Zutphense rechtbank, die door KPN was ingeschakeld, bepaald dat het argument van B en W dat plaatsing van de mast sluiting van de nabij gelegen W.G. van de Hulstschool tot gevolg zou hebben en daarmee de leefbaarheid in de wijk zou worden ondergraven, onvoldoende is onderbouwd.

Nu de resultaten bekend zijn van enqutes die zijn gehouden onder ouders van leerlingen van zowel de W.G. van de Hulst als van de Hoge Weerdschool maken B en W een ommezwaai. Bij de Hoge Weerdschool heeft slechts n van de 140 oudergezinnen aangegeven de kinderen van school te halen als de mast er komt. Dit in verband met mogelijke straling en de effecten daarvan op de gezondheid.

Bij de W.G. Hulstschool is de oppositie groter. Veertien gezinnen hebben te kennen gegeven hun 26 kinderen van school te halen, acht gezinnen (met negen kinderen) overwegen dat. Daarmee zou de opheffingsnorm, die voor Epe op zestig leerlingen ligt, in zicht komen. Een school moet worden opgeheven als ze drie jaar achtereen onder de streep zit. Volgens B en W is dat de vraag, omdat bij de Van de Hulstschool sprake is van een lichte groei en evenmin is zeker of de twijfelaars inderdaad hun kinderen van school zullen halen.

Nu geen concrete gegevens voorhanden zijn waaruit de opheffing van de W.G. van de Hulstschool blijkt kan aantasting van de leefbaarheid van de wijk niet hard worden gemaakt. Daarbij komt dat de gemeenteraad zich in juni heeft uitgesproken om voor beide basisscholen n nieuwe locatie (een brede school, nabij de voormalige PWA-hal) te bouwen.

De afstand tussen de Van de Hulstschool en de mast neemt daardoor beduidend toe. Op de huidige plek bedraagt de afstand 120 meter, als het nieuwe gebouw er staat ligt de mast op 260 meter afstand. De Hoge Weerdschool komt door de nieuwbouw wel wat dichter bij de mast te liggen.

Ook al zullen straks allerlei jeugdactiviteiten in de brede school plaats vinden, dan nog is het volgens B en W niet mogelijk de mast tegen te houden. Volgens jurisprudentie mag een bouwvergunning voor een UMTS-mast niet worden geweigerd uit vrees voor gezondheidsrisico's.

Voor het originele bericht zie:
www.destentor.nl/regio/epevaassen/6182524/Toch-groen-licht-voor-mast-bij-scholen.ece .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie