Ede: VVD fractie gaat actie voeren tegen bovengrondse hoogspanningsleidingen in woonwijken

dinsdag, 26 januari 2010 - Categorie: Berichten Nederland

(Gepubliceerd 25 jan 2010, updated met extra artikel -petitie- 26 jan 2010)

Bron: De Weekkrant (Edense Post) 24 jan 2010

EDE - De VVD-fractie is van mening dat bovengrondse hoogspanningsleidingen in de woonwijken niet meer kunnen en gaat actie voeren.

Op bepaalde plaatsen staan deze masten naast een woning of voor de voordeur. De masten zijn niet omgeven door een stevig hek, uitgezonderd de mast aan de Pascalstraat. Het is relatief gemakkelijk om in de masten naar boven te klimmen, de klimijzers zitten tot bijna boven het maaiveld.
Bijtend zuur

De transportspanning voor de elektriciteit is 50.000 volt. De elektriciteitskabels hangen bijna naast het vernieuwde rieten dak van het huis bij de kinderboerderij en vlak boven de woningen, schuren en tuintjes. In de Lorentzstraat, op het industrieterrein Frankeneng, hangen de kabels in de directe nabijheid van het benzine- en gasstation en niet ver van een tank gevuld met methylene phosphonic acid, een bijtende zure organische vloeistof.
Bestraling

Daarbij komt ook nog de straling welke de hoogspanningsleidingen afgeven. Het is gebleken uit diverse onderzoeken dat deze schadelijk zijn voor de volksgezondheid. De Gezondheidsraad geeft in hun rapport aan dat er een relatie gelegd kan worden tussen de magnetische velden en kinderleukemie.
Dick de Groot, VVD raadslid: ''De totale kosten voor het onder de grond brengen van deze elektriciteitskabels wordt door de het college geschat op bijna 4 miljoen euro. Door een veelvoud aan grote projecten en de mogelijke bezuinigingen die Den Haag nog gaat opleggen, is het college van mening dat hiervoor geen geld beschikbaar is. Ook de gedeputeerde van de provincie Gelderland, mevrouw Van de Kolk, heeft voor het onder de grond brengen van deze elektriciteitskabels geen geld. Wel concludeert het college van Ede dat uit een oogpunt van veiligheid en stedenbouw zij de voorkeur geeft aan het onder de grond brengen van de hoogspanningsleiding.
Kosten

De VVD vindt dat de provincie deze kosten kan financieren van uit de gelden die vrijkomen uit de verkoop van de Nuon. De Groot: ''Deze hoogspanningsleidingen zijn destijds door de PGEM aangelegd en hadden bij de uitbreiding van Ede al onder de grond moeten komen. De kosten die toen bespaard zijn vloeien nu in de provinciale kas. Daarom wil de VVD in Ede, via een petitie, de verantwoordelijke gedeputeerde en de Provinciale Staten alsnog bewegen dit geld beschikbaar te stellen.''
Langs de huizen

VVD-leden gaan daarom zaterdag 30 januari langs bij bewoners van huizen die onder of in de nabijheid staan van deze hoogspanningsleidingen, om hen te vragen of zij deze petitie willen ondertekenen. Het is de bedoeling dat op dinsdag 2 februari een afvaardiging, onder leiding van VVD-lijsttrekker Evert van Milligen en raadslid Dick de Groot, de petitie aan mevrouw Van de Kolk aanbiedt.

Voor het originele bericht zie:
www.deweekkrant.nl/artikel/2010/januari/24/hoogspanningsactie_vvd .

--------------------------------------------------

Bron: Veenendaalse krant 25 jan 2010

VVD biedt petitie aan over hoogspanningsleidingen onder de grond

EDE - De VVD maakt zich ernstig zorgen over de hoogspanningsleidingen die in Ede bovengronds dwars door enkele woonwijken lopen. Op 30 januari voert de VVD actie om deze hoogspanningsleidingen onder de grond te krijgen en vraagt de partij bewoners een petitie te ondertekenen. Die wordt vervolgens bij de provinciale gedeputeerde aangeboden.

Al eerder heeft de VVD hiervoor aandacht gevraagd. Dit heeft niet geleid tot het gewenste resultaat. De VVD is van mening dat dit niet meer mag en kan. Op sommige plaatsen staan masten naast een woning of pal voor de voordeur. De elektriciteitskabels hangen naast het vernieuwde rieten dak van het huis bij de kinderboerderij, boven een school, woningen, schuren en tuintjes.

Bovendien hangen de kabels in de Lorentzstraat, op het industrieterrein Frankeneng, in de directe nabijheid van het benzine- en gasstation en niet ver van een tank gevuld met methylene phosphonic acid, een bijtende zure organische vloeistof. De VVD vindt dat de veiligheid en gezondheid van de bewoners in het geding is. Onderzoek bevestigt volgens de VVD dat er hier sprake is van een zeer ongewenste situatie.

Het gaat om drie wijken in Ede waarboven deze leidingen zich bevinden. De petitie zal woensdag 3 februari om 16.00 uur door wethouder Evert van Milligen en raadslid Dick de Groot worden aangeboden aan mevrouw Van de Kolk, gedeputeerde van de Provincie Gelderland. Dit zal plaats vinden op het Provinciehuis in Arnhem.

Voor dit origineel zie:
www.veenendaalsekrant.nl/page/Nieuws-detail/.484101.news#reactie_63558 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie