Geen plek meer voor UMTS masten in gemeente Lelystad

vrijdag, 01 juli 2005 - Categorie: Berichten Nederland

Geen plek meer voor UMTS masten
Bron: www.lelystad.nl/smartsite.dws?id=24195

Onderstaand besluit uit het College B&W Lelystad van week 26

Het college gaat geen medewerking verlenen aan het plaatsen van UMTS masten van meer dan 5 meter hoog. UMTS is een nieuwe techniek die het mogelijk maakt dat mailen, internetten en dergelijke via de mobiele telefoon gaat. Hiervoor zijn veel zendmasten nodig met een hoog frequent signaal. Een onderzoek van TNO heeft aangetoond dat er een verband bestaat tussen de aanwezigheid van UMTS-signalen en het de gezondheid van mensen. Dit wordt nu op Europees niveau nader onderzocht. De uitkomsten worden in september verwacht. Om de inwoners van Lelystad niet bloot te stellen aan stralingen waarvoor mogelijk risico's bestaan wordt geen medewerking verleend aan het plaatsen van de genoemde masten. Ook aan eigenaren van gebouwen, die geschikt zijn voor het plaatsen van een UMTS mast worden verzocht dit niet toe te laten. Het college wil eerste de resultaten van de onderzoeken afwachten.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie