Rapport Gezondheidsraad: ''Wie betaalt, bepaalt''.

vrijdag, 11 december 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Nu geeft de Gezondheidsraad het toch zelf toe: ''Wie betaalt, bepaalt'' en aangezien de meerderheid van de studies over de gezondheidsaspecten van mobiele telefonie betaald worden door de telecomindustrie...............
Laat de gezondheidsraad eerst eens kijken naar haar eigen Commissie Elektromagnetische Velden (vrijwel uitsluitend natuurkundigen en ingenieurs) sommigen, zoals de Heer Bussaard, met directe banden als consultant voor de Telecomindustrie.

Bron: Gezondheidsraad 9 dec. 2009

Wie betaalt, bepaalt?

Me­di­sche on­der­wer­pen en ken­nis­ge­bie­den die com­mer­ci­eel niet aan­trek­ke­lijk zijn, dreigen achter te blijven bij on­der­wer­pen en ken­nis­ge­bie­den waarmee wel geld te ver­die­nen valt. Dat blijkt uit diverse case studies die de Ge­zond­heids­raad be­schrijft in een ethisch sig­na­le­ment. Hierin wordt uit­ge­legd welke me­cha­nis­men ver­ant­woor­de­lijk zijn voor de drei­gen­de scheef­groei van de me­di­sche kennis.

Voor het origineel zie:
www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/wie-betaalt-bepaalt .

en voor het begeleidende persbericht zie:
www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/PB%20200918%20site.pdf

Voor het volledige rapport zie het bijgevoegde PDF bestand.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie