''Geenstijl'' gaat tekeer tegen de Vrije School. (Updated met direct werkende links)

maandag, 14 december 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Artikel oorspronkelijk geplaats op Stopumts 8 dec 2009
Updated met direct werkende links 14 dec 2009

Opm. Stopumts:
Hopelijk gaat GeenStijl binnenkort ook zo te keer tegen Stopumts. Dan kunnen de lezers van GeenStijl erachter komen dat ook de Franse overheid (Zweefjurk Sarkozy?) het gebruik van mobieltjes op lager en voortgezet onderwijs heeft verboden en wel om gezondheidsredenen: Berichten%20Internationaal/4114


Bron: Geen Stijl 7 dec. 2009

Vrije School: mobieltjes zijn dOdElIJk!!!1

esoteri.png
Ach ach wat een lol kun je toch hebben met die totaal wereldvreemde onderwijsvorm voor gevoelsjurken die het vrije onderwijs heet. Niet alleen omdat ze hun schoolgebouwen in pasteltinten schilderen, alle hoeken dichtsmeren met esoterische stopverf en er de hele dag sektarische liederen door de gangen schallen, maar ook omdat ze als enige ruimte bieden aan het grootste zweeftuig dat er in ons land te vinden is. Ben je als docent echt op elke school weggepest omdat de aardstralen in de knoop raakten met je zonnevlecht, dan is er altijd nog wel een vrije school te vinden die bereid is je onder haar hoede te nemen.

Onder het mom van 'fuck de harde wereld van presteren en succes, hier doen wij een ritmische elfendans' kan iedere gek al jaren terecht op dit soort uit de kluiten gewassen boomhutten. Best zielig voor de leerlingen op zo'n school, maar soms valt er ook wat te lachen.

Zo heeft het Novalis College te Eindhoven (bekend vanwege de vrije seksuele moraal en drugsexperimenten op het schoolplein) iemand in dienst die de leerlingen waarschuwt voor de dodelijke effecten van gsm-straling. Dit figuur heeft het al voor elkaar gekregen dat mobieltjes VERBOTEN zijn in het hele schoolgebouw en mailt nu ook al in het weekend om ze van het eigenlijk gelijk te overtuigen. Zie die mail dan, en hierrr staat de hilarische complotvideo. Dat zijn dus de bronnen waar het vrije onderwijs zich mee inlaat. L.O.L.

Voor het originele artikel zie:
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/12/vrije_school_gsmetjes_zijn_dod.html .

Onder de tientallen reacties gebaseerd op onderbuikgevoelens en borrelpraat welgeteld één genuanceerde bijdrage:

Kut man, als Vodafone je website financiert. Zeg de onafhankelijke journalistiek dan maar gedag. Een briljante demonstratie van onwetendheid, dit artikel.

Even niet schrikken nu van de reality check:

1) Grote verzekeraars willen de risico's van EMV niet meer dekken. In Oostenrijk heeft een grote verzekeraar in een gedetailleerd rapport toegelicht waarom. Zie Artikelen/4303. Deze site is onafhankelijk en ongesubsidieerd (vrijwilligerswerk).

2) l'Afsset (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail), de Franse overheidsinstelling voor de veiligheid van de bevolking op het gebied van gezondheid en werkomstandigheden (arbo & milieu) heeft in een persbericht voor het eerst opgeroepen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te beperken in het licht van de huidige wetenschappelijke onzekerheid over de gevolgen. Bron: Affset 15 oct. 2009. Origineel: www.afsset.fr/index.php?pageid=415&newsid=497&MDLCODE=news (in het Frans). Nederlandse vertaling: Berichten%20Internationaal/4125 .

3) Op 7 oktober 2009 heeft de Franse Senaat ingestemd met een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op lagere en middelbare scholen uit voorzorg vanwege de mogelijke gezondheidsgevaren voor kinderen. Bron: Le Monde 8 oct. 2009. Voor het originele bericht zie:
www.lemonde.fr/planete/article/2009/10/07/le-senat-vote-l-interdiction-des-telephones-portables-dans-les-ecoles_1250738_3244.html (Frans). Nederlandse vertaling: Berichten%20Internationaal/4114

4) Enkele persoonlijke ervaringen op forums:
Tweakers.net: gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1377449. .
Iphone: www.iphoneclub.nl/forum/f28/iphone/f38/ervaringen/39451-teveel-straling-vanaf-mijn-iphone-2.html .

5) De Pers: militairen met hoofdpijn en misselijkheid t.g.v. jammer zenders bermbommen: www.depers.nl/binnenland/345953/Onzichtbare-vijand-rukt-op.html .

6) Na uitkomst van het rondetafelgesprek (''Grenelle'') tussen de Franse Regering, actiegroepen en providers heeft de Franse regering besloten in enkele steden een proef toe te staan met een 100voudige verlaging van de (ICNIRP) emissienormen tot een waarde zoals die door onafhankelijke wetenschappers verenigd in de Bioinitiative Group is aanbevolen (0,6 V/m), aldus Chantal Jouanno, de nieuwe staatssecretaris voor milieuzaken. Bron: Berichten%20Internationaal/3692

7) Hebben jullie je weleens verdiept in de duizenden wetenschappelijke onderzoeken waaruit wel biologische effecten blijken? Ook bij veldsterktes ver onder de geldende limieten. Het probleem zit hem in de chronische blootstelling, zoals dat bij mobiele telefonie (masten), Wi-Fi en DECT draadloze huistelefoons het geval is. Een overzicht staat op Onderzoeken/ . Een groep onderzoekers heeft een selectie gemaakt van wetenschappelijk onderzoek (epidemiologisch, proefdieren, in vitro/in vivo) waaruit gezondheidseffecten blijken van electromagnetische velden: www.bioinitiative.org./ .

Een apparaat waaraan je verslaafd bent, dat kan toch niet ongezond zijn? Dat is nu Wishful Thinking. De grootste leugen is dat de angst de klachten zou veroorzaken. Welnu, het gezondheidsprobleem is fysiologisch, niet psychologisch. Het menselijk zenuwstelsel is een elektrisch systeem.

Koppijn, misselijkheid, duizeligheid, ten gevolge van o.a. zendmasten. Sommigen worden er gewoon ziek van. Lees maar. In Engeland, Duitsland, Frankrijk, Zweden etc. bestaan verenigingen van mensen die gezondheidsklachten hebben ten gevolge van draadloze apparatuur. In Nederland is dat de Stichting EHS. De brochure staat op www.stichtingehs.nl/images/stories/EHS/brochure%20elektrohypersensitiviteit%20pgm%202008.pdf .

Het eind van het liedje is dat je ook dezelfde klachten krijgt achter bijvoorbeeld een gewone computer, of andere apparaten. Elektrosensibiliteit heet dat.

Het Europees Parlement heeft in April 2009, met 566 stemmen voor, een resolutie aangenomen m.b.t. gezondheid en EMV. Deze staat op www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//NL .
Zie punten 2 (modulatietechnieken), 8 (scholen, creches, etc.), 14 en 15 (Interphone onderzoek), 24 (Wi-Fi en DECT), 27 (verzekeraars willen risico's EMVs niet dekken) en punt 28 (overgevoeligheid voor elektrische apparatuur).

Het is slechts een kleine selectie uit de enorme hoeveelheid informatie die wereldwijd beschikbaar is. Want uit verschillende landen komen mensen met dezelfde ervaringen.

En zo hobbelen we samen op weg naar wellicht het grootste gezondheidsprobleem van de 21e eeuw. Ondertussen harkt de telecomindustrie en de overheid de miljarden binnen. 20 miljard aan zendlicenties, en een trillion dollar wireless industrie. Wij slikken allemaal braaf de 'niets-aan-de-hand' PR en doen zelf vrolijk mee.

Zie ook:

www.next-up.org

www.radiationresearch.org/ .

Michaelangelook
Michaelangelook | 07-12-09 | 19:11

Chapeau Michaelangelook! - red. StopumtsLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie