Lochem: Protest tegen mast Eefde haalt niets uit. B&W slecht geïnformeerd.

woensdag, 02 december 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Stentor 2 dec. 2009

Protest tegen mast Eefde haalt niets uit

Auteur: Martin Vink.

EEFDE - De Eefdenaren die geprotesteerd hebben tegen het plaatsen van een UMTS-mast aan de Meijerinkstraat in hun dorp, hebben met hun verzet B en W niet op andere gedachten kunnen brengen.
Het Lochemse college ziet geen reden af te zien van een ontheffing om de antenne op te richten. De bewoners gaan niet bij de pakken neerzitten. Ze kondigen aan hun verzet voort te zetten.

Een merendeel van de bewoners die zich hebben verenigd in het buurtcomité Het Wunderink, heeft zich gekant tegen de komst van de mast. Het telecombedrijf KPN wil de antenne plaatsen nabij de kantine van de Sportclub Eefde. Vijfentachtig procent van de omwonenden is volgens Jan van 't Lam, die namens Het Wunderink spreekt, tegen de mast op die locatie.

Niet alleen het Eefdese buurtcomité heeft geageerd tegen de komst van de antenne. Maar ook de stichting Stralings Arm Nederland heeft haar ongenoegen kenbaar gemaakt. In haar protest richt de stichting zich op het plaatsen van UMTS-masten in het algemeen en de gezondheidsrisico's die volgens haar die antennes met zich meebrengen.

B en W van Lochem bestrijden dat de mast in Eefde geen algemeen belang zou dienen, zoals het buurtcomité vindt. De antenne is volgens het college nodig om de provinciale weg N348 Eefde-Zutphen, het nabijgelegen spoortraject en een groot deel van de zuidzijde van Eefde van een goede dekking te voorzien voor mobiele communicatie. Dat is een algemeen belang, onderstreept het college.

Onderzoek heeft volgens B en W geleerd dat de mast niet op een andere locatie binnen het gebied in Eefde kan komen. De mogelijkheid om de antenne op een hoog bestaand gebouw te plaatsen, ontbreekt. De nieuwe mast is geschikt voor meerdere antennes. Andere telecombedrijven kunnen hierop aanhaken.

Waardevolle, oude bomen moeten volgens Het Wunderink wijken voor de mast. B en W gaan ervan uit dat geen bomen weg hoeven. De mast komt volgens het college op een open locatie in het bos.

Het heeft kwaad bloed gezet bij het buurtcomité dat het niet door de gemeente is geïnformeerd over de mast. Het platform heeft erover gelezen in het blad van de Sportclub Eefde. B en W vinden dat het bekend maken van het plan zorgvuldig is verlopen.

Ook met zijn oproep aan de gemeente te onderzoeken wat de schadelijke effecten van straling door de mast zijn op mens en dier, heeft het buurtcomité geen gewillig oor gevonden bij het college. B en W verwijzen onder meer naar de onderzoeksresultaten van de World Health Organisation in mei 2006. Uit dat onderzoek bleek volgens het college dat geen overtuigend wetenschappelijk bewijs is voor nadelige gevolgen van radiogolven voor de gezondheid.

Voor het originele bericht zie:
www.destentor.nl/regio/lochem/5888059/Protest-tegen-mast-Eefde-haalt-niets-uit.ece .



Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie