Minister wil 60 extra masten voor C2000. (Nederlandse bevolking nog niet genoeg bestraald)..

donderdag, 19 november 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: NRC 19 nov. 2009

Minister wil extra masten voor C2000

Het communicatiesysteem C2000 voor politie en andere hulpverleners wordt in twee jaar tijd uitgebreid met zestig nieuwe zendmasten of verbetering aan de bestaande masten.

Daarnaast wordt de radiofrequentie van C2000 uitgebreid. Met die spoedmaatregelen wil minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) de bereikbaarheid van C2000 verbeteren. Ook moeten alle gebruikers (82.000) opnieuw getraind worden in het gebruik van C2000 bij noodsituaties.

Tussenrapportage

Ter Horst kondigde dit gisteren aan in een brief aan de Tweede kamer als reactie op een tussenrapportage van een door haar ingestelde ‘expertgroep’ met voorstellen om de bereikbaarheid van C2000 te verbeteren. Zowel bij de ‘poldercrash’ bij Schiphol, de strandrellen in Hoek van Holland als Koninginnedag in Apeldoorn, hadden hulpverleners klachten over C2000.

In de tussenrapportage wordt geconstateerd dat het niet functioneren van C2000 voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan gebrekkige opleidingen en training in het gebruik van de nieuwe apparatuur. „Sommige eindgebruikers hebben nooit enige specifieke instructie gehad dan de ‘aan- en uitknopschakelaar’”, zo wordt in de rapportage vastgesteld. Veel eindgebruikers realiseren zich niet dat ze de apparatuur fout bedienen in de praktijk, „laat staan dat ze precies weten hoe te handelen in noodscenario’s”.

Slechte dekking

Uitbreiding van het aantal zendmasten moet de slechte dekking op zestig locaties in het land verbeteren. Daar gaat volgens de expertgroep minimaal twee jaar overheen die nodig zijn voor procedures en klachtenafhandeling van bewoners. Om die termijn te halen, moeten burgemeesters en andere bestuurders ervoor zorgen dat de aanleg niet verzandt in ambtelijke bureaucratie, zoals in het verleden het geval was.

De bereikbaarheid van C2000 in afgesloten ruimtes (stadions, winkelcentra, tunnels) moet worden verbeterd als op lokaal niveau in vergunningen en verordeningen duidelijk omschreven wordt waar binnenhuisdekking verplicht is en er ook op wordt toegezien dat de benodigde voorzieningen op de juiste wijze worden aangebracht.

Dringend beroep

De expertgroep doet een dringend beroep op Ter Horst om verdere verbeteringen niet over te laten aan het lokale en regionale bestuur: „Met C2000 is een landelijke infrastructuur gerealiseerd. Deze infrastructuur laat zich alleen centraal sturen.

Voor het originele artikel zie:
www.nrc.nl/binnenland/article2417203.ece/Minister_wil_extra_masten_voor_C2000 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie