Woerden: Beleidsuitgangspunten UMTS-beleid/plaatsing zendmasten vanavond in Commissievergadering.

donderdag, 05 november 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Agenda commissie Omgeving 5 november 2009

COMMISSIE OMGEVING

Uitnodiging voor de vergadering van de commissie die gehouden zal worden:
datum: 5 november 2009
reservedatum: 12 november 2009
plaats: raadzaal
tijdstip: 20.00 uur tot uiterlijk 23.30 uur; rond 22.00 uur vindt een korte schorsing plaats

gewijzigde A G E N D A d.d. 2 november 2009

1. Opening

2. Spreekrecht burgers

3. Vaststellen van de agenda

4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Omgeving dd 1 oktober 2009Wordt separaat toegezonden.

5. Vaststellen termijnagenda c.a.

6. Rondvraag voor raadsleden

Bespreekstukken

8. Beleidsuitgangspunten UMTS-beleid/plaatsing zendmasten
Voor de behandeling is wethouder Strik uitgenodigd.
In de commissievergadering van 3 september jl. is afgesproken dat een werkgroep vanuit de commissie een notitie inzake beleidsuitgangspunten UMTS zou opstellen. De notitie d.d. 12 oktober 2009 van de werkgroep ligt ter bespreking voor.
Inbreng inzake UMTS van Otto van den Wijngaard en Jan Aart van der Hoef.

Voor de volledige agenda zie:
www.woerden.nl/default/Bestuurlijkestukken/Agendarondetafelgesprek/agendacommissieomgeving5november2009/id_9776319 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie