Utrecht: Politiek stelt schriftelijke vragen over UMTS-masten in Utrecht

donderdag, 05 november 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Leefbaar Utrecht 19 okt. 2009

Schriftelijke vragen over UMTS-masten in Utrecht
Door Leefbaar Utrecht op 19 oktober 2005

Steeds meer mensen maken zich zorgen over de snelle uitbreiding van het aantal UMTS-masten in hun woonomgeving. Gemeenten worden in toenemende mate geconfronteerd met vragen, opmerkingen en protesten. Maandag 10 oktober publiceerde www.burger.overheid.nl/home . de uitkomsten van haar onderzoekje naar de bekendheid van UMTS-masten bij lokale overheden.

www.burger.overheid.nl/home . had het sterke vermoeden dat gemeenten geen goed overzicht hebben van het aantal UMTS-masten dat zich binnen hun grenzen bevindt. Dit komt doordat voor masten kleiner dan 5 meter geen vergunning nodig is. Om te staven of de indruk juist is, heeft www.burger.overheid.nl/home . de afgelopen maanden zelf een onderzoek uitgevoerd. Daarvoor werd per e-mail een aantal vragen gesteld aan ongeveer 50 gemeenten.

Het ging hier niet zomaar om gemeenten: het betrof de groep die in de laatste Overheid.nl Monitor de digitale Top 50 vormden. Utrecht behoorde tot de gemeenten die volgens www.burger.overheid.nl/home . geen enkele reactie op hun emailvragen heeft verstuurd.

Daarom stelt Leefbaar Utrecht deze vragen, want ook wij zijn benieuwd naar de antwoorden. Daarnaast willen weten waarom deze e-mailvraag niet beantwoord is en er zelfs geen bevestiging is verzonden.

Het volledige rapport van www.burger.overheid.nl/home . is via hun website te downloaden.

Vragenlijst voor de steekproef van www.burger.overheid.nl/home . over GSM-/UMTS masten
Vragen van de heer J.H. Berends (ingekomen 17 oktober 2005)

1. Weet u hoeveel GSM-/UMTS-masten er binnen uw gemeente zijn en waar deze staan? (Het gaat om alle masten, dus zowel langer als korter dan 5 meter).

Ja / Nee
A. Hoeveel masten zijn dat er?
B. Hoe komt u aan deze informatie?

2. Hoe actueel is het overzicht dat u gebruikt over GSM-/UMTS masten? Anders gesteld; hoeveel lopen de gegevens in het gebruikte overzicht maximaal achter?

o Een dag
o Een week
o Een maand
o Een kwartaal
o Een halfjaar
o Een jaar
o De actualiteit van de gegevens is onbekend

3. Maakt u passief (dus wanneer ernaar wordt gevraagd) bekend waar er masten staan en wanneer er GSM-/UMTS masten bijkomen?

Ja / Nee
A. Kunt u ons een voorbeeld geven van de informatie die u in een dergelijk geval geeft?

4. Maakt u actief bekend wanneer er GSM-/UMTS masten bijkomen?

Ja / Nee

A. Zo ja, welke middelen worden gebruikt om dat breed bekend te maken? (meer antwoorden mogelijk)
o Publicatie in huis aan huisblad
o Bekendmaking op de website van de gemeente
o Voorlichtingsbijeenkomsten
o Overige manier, namelijk:

B. Zo ja, wordt er gericht gecommuniceerd met specifieke doelgroepen? (meer antwoorden mogelijk):
o Het wordt niet specifiek of gericht bekend gemaakt
o E-mail aan bewoners in de onmiddellijke omgeving van nieuwe GSM-/UMTS masten
o E-mail aan mensen die te kennen hebben gegeven op de hoogte gehouden te willen worden
o Brief aan bewoners in de onmiddellijke omgeving van nieuwe GSM-/UMTS masten
o Brief aan mensen die te kennen hebben gegeven op de hoogte gehouden te willen worden
o Via een persoonlijke plek of eigen domein van inwoners op de gemeentesite
o Overige manier, namelijk:
C. Licht desgewenst de manier van bekendmaken onder 4.A en/of 4.B nader toe.

5. Wat is het beleid van de gemeente inzake het (bij)plaatsen van GSM-/UMTS masten?

Voor het origineel zie:
www.leefbaarutrecht.nl/?p=91 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie